Chứng quyền CMWG02MBS20CE (HOSE: CMWG2011)

CW CMWG02MBS20CE

4,780

(%)
20/10/2020 15:00

Mở cửa4,780

Cao nhất4,780

Thấp nhất4,780

Cao nhất NY5,120

Thấp nhất NY3,700

KLGD630

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn59

Giá CK cơ sở106,800

Giá thực hiện87,000

Hòa vốn **109,365

S-X *21,004

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2011: CMWG2006 CMWG2010 CMWG2012 CMWG2009 CMBB2005
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMWG02MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
20/10/20204,780 (0.00%)630
19/10/20204,780-270 (-5.35%)3,870
16/10/20205,050 (0.00%)22,120
15/10/20205,050330 (+6.99%)710
14/10/20204,72020 (+0.43%)30,390
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG2006220-10 (-4.35%)168,920-1,678109,563VCI6 tháng
CMWG200722,100-620 (-2.73%)16,75021,004107,590SSI6 tháng
CMWG20082,230-110 (-4.70%)11,56022,976105,815HCM6 tháng
CMWG20093,200-10 (-0.31%)34,17025,935106,111MBS4 tháng
CMWG20102,800-80 (-2.78%)539,61025,935108,478HCM6 tháng
CMWG20114,780 (0.00%)63021,004109,365MBS3.5 tháng
CMWG20125,900-350 (-5.60%)44,42027,907107,985SSI5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20072,140-10 (-0.47%)35,07053,2009,70054,2004 tháng
CMWG20093,200-10 (-0.31%)34,170106,80025,935106,1114 tháng
CREE20043,910-290 (-6.90%)1,10041,60012,10041,2304 tháng
CMSN20085,9901,010 (+20.28%)12,98083,70030,70082,9504 tháng
CPNJ20072,950-190 (-6.05%)59,15067,00014,00067,7503.5 tháng
CSTB20084,100100 (+2.50%)39,05014,2004,00014,3003.5 tháng
CVNM20092,610-170 (-6.12%)142,590106,200-800133,1004 tháng
CVPB20092,570170 (+7.08%)912,14024,8004,60025,3403.5 tháng
CFPT20092,730-70 (-2.50%)236,86053,2006,40054,9903.5 tháng
CHPG20192,90080 (+2.84%)531,41029,3505,25029,9003.5 tháng
CMWG20114,780 (0.00%)630106,80021,004109,3653.5 tháng
CSTB20093,65050 (+1.39%)348,62014,2003,30014,5503.5 tháng
CTCB20082,440140 (+6.09%)254,62023,9003,90024,8803.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:03/09/2020
Ngày niêm yết:21/09/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:23/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:16/12/2020
Ngày đáo hạn:18/12/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9308 : 1
Giá phát hành:2,980
Giá thực hiện:87,000
Giá TH điều chỉnh:85,796
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành