Chứng quyền CMWG01MBS20CE (HOSE: CMWG2009)

CW CMWG01MBS20CE

2,800

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY2,900

Thấp nhất NY530

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn22

Giá CK cơ sở104,300

Giá thực hiện82,000

Hòa vốn **104,400

S-X *22,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2009: CMWG2010 CMWG2008 CMWG2012 CMWG2011 CMWG2005
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMWG01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
30/09/20202,800110 (+4.09%)26,990
29/09/20202,690190 (+7.60%)87,190
28/09/20202,500110 (+4.60%)26,080
25/09/20202,390-50 (-2.05%)43,980
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG2006600 (0.00%)-5,700113,000VCI6 tháng
CMWG200719,680 (0.00%)17,300106,680SSI6 tháng
CMWG20082,050 (0.00%)19,300105,500HCM6 tháng
CMWG20092,800 (0.00%)22,300104,400MBS4 tháng
CMWG20102,600 (0.00%)22,300108,000HCM6 tháng
CMWG20114,250 (0.00%)17,300108,250MBS3.5 tháng
CMWG20125,700 (0.00%)24,300108,500SSI5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,650 (0.00%)50,0006,50051,7504 tháng
CHDB20063,750 (0.00%)24,100-60032,2003.5 tháng
CMWG20092,800 (0.00%)104,30022,300104,4004 tháng
CREE20043,580 (0.00%)40,20010,70040,2404 tháng
CHPG20113,590 (0.00%)26,4001,20032,3803.5 tháng
CMSN20081,310 (0.00%)54,6001,60059,5504 tháng
CPNJ20072,100 (0.00%)60,9007,90063,5003.5 tháng
CSTB20083,700 (0.00%)13,8003,60013,9003.5 tháng
CVNM20092,970 (0.00%)108,9001,900136,7004 tháng
CVPB20092,170 (0.00%)23,7503,55024,5403.5 tháng
CFPT20092,220 (0.00%)50,0003,20053,4603.5 tháng
CHPG20191,950 (0.00%)26,4002,30028,0003.5 tháng
CMWG20114,250 (0.00%)104,30017,300108,2503.5 tháng
CSTB20093,400 (0.00%)13,8002,90014,3003.5 tháng
CTCB20081,930 (0.00%)22,6002,60023,8603.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:21/10/2020
Ngày đáo hạn:23/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
Giá phát hành:1,600
Giá thực hiện:82,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành