Chứng quyền CMWG01MBS20CE (HOSE: CMWG2009)

CW CMWG01MBS20CE

Ngừng giao dịch

3,140

-60 (-1.88%)
21/10/2020 15:00

Mở cửa3,030

Cao nhất3,250

Thấp nhất3,030

Cao nhất NY3,500

Thấp nhất NY530

KLGD21,020

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở105,800

Giá thực hiện82,000

Hòa vốn **105,638

S-X *24,935

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (95.226) - MBB (72.398) - VNM (54.979) - BSR (51.302) - TCB (51.239)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG201320,550-2,370 (-10.34%)10,30037,528135,203VND9 tháng
CMWG20153,58070 (+1.99%)218,60032,200135,800HCM6 tháng
CMWG20163,200 (0.00%)121,10024,200140,000HCM7 tháng
CMWG20173,450140 (+4.23%)100,40024,200135,600MBS4.5 tháng
CMWG21013,20070 (+2.24%)65,20015,200149,000VND6 tháng
CMWG21026,300 (0.00%)31,70012,200151,500VCI6 tháng
CMWG21032,800820 (+41.41%)1,021,5003,700156,500MBS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20175,610110 (+2%)30,10075,90021,10077,2404.5 tháng
CHPG20265,500 (0.00%)156,40046,0009,50047,5005 tháng
CKDH20043,250 (0.00%)68,90031,4504,95033,0004 tháng
CMWG20173,450140 (+4.23%)100,400132,20024,200135,6004.5 tháng
CSTB20174,25050 (+1.19%)37,40018,7003,40019,5504.5 tháng
CVRE20153,650-140 (-3.69%)70,40034,5507,05034,8004.5 tháng
CFPT21012,500870 (+53.37%)1,694,60075,9001,40089,5005 tháng
CHPG21042,7001,060 (+64.63%)1,575,00046,0001,20052,9005 tháng
CMWG21032,800820 (+41.41%)1,021,500132,2003,700156,5005 tháng
CPNJ21033,700760 (+25.85%)845,90083,8005,00097,3004.5 tháng
CSTB21023,2801,240 (+60.78%)1,138,10018,70070021,2804 tháng
CVHM21032,390690 (+40.59%)1,908,00098,4005,400116,9004 tháng
CVIC21022,350560 (+31.28%)491,400106,3006,300123,5004 tháng
CVNM21032,320710 (+44.10%)2,718,800103,000-1,000127,2004.5 tháng
CVPB21024,7201,440 (+43.90%)1,195,10041,8006,30044,9404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:21/10/2020
Ngày đáo hạn:23/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
TLCĐ điều chỉnh:7.8893 : 1
Giá phát hành:1,600
Giá thực hiện:82,000
Giá TH điều chỉnh:80,865
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.