Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CMWG2006)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A1

200

-10 (-4.76%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa210

Cao nhất210

Thấp nhất200

Cao nhất NY3,460

Thấp nhất NY160

KLGD280

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn78

Giá CK cơ sở78,600

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **111,000

S-X *-31,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2006: CTCB2003 CMWG2009 CMBB2002 CMBB2003 CMBB2005
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
07/08/2020200-10 (-4.76%)280
06/08/202021020 (+10.53%)2,730
05/08/2020190-20 (-9.52%)34,620
04/08/202021030 (+16.67%)38,460
03/08/2020180-80 (-30.77%)7,770
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20051,900-60 (-3.06%)16,430-13,40095,800VND6 tháng
CMWG2006200-10 (-4.76%)280-31,400111,000VCI6 tháng
CMWG20075,000-270 (-5.12%)13,890-8,40092,000SSI6 tháng
CMWG2008520-50 (-8.77%)234,250-6,40090,200HCM6 tháng
CMWG2009760-20 (-2.56%)300,510-3,40088,080MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMBB2005330 (0.00%)5,48016,300-3,70020,3306 tháng
CMWG2006200-10 (-4.76%)28078,600-31,400111,0006 tháng
CPNJ2003200 (0.00%)5,00055,200-19,80076,0006 tháng
CTCB2003300-10 (-3.23%)2,87019,150-5,85025,3006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/04/2020
Ngày niêm yết:14/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/10/2020
Ngày đáo hạn:26/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:110,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành