Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CMWG2006)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

60

-50 (-45.45%)
22/10/2020 15:00

Mở cửa110

Cao nhất150

Thấp nhất50

Cao nhất NY3,460

Thấp nhất NY50

KLGD166,240

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở108,500

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **110,300

S-X *-1,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2006: CMBB2005 CMWG2010 CMWG2007 CMWG2008 CVPB2007
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
22/10/202060-50 (-45.45%)166,240
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG200723,000-2,600 (-10.16%)38,18020,900110,000SSI6 tháng
CMWG20102,930210 (+7.72%)293,83025,900111,300HCM6 tháng
CMWG20115,550 (0.00%)20,900114,750MBS3.5 tháng
CMWG20126,430-640 (-9.05%)261,29027,900112,150SSI5 tháng
CMWG201312,900-770 (-5.63%)3,36011,900121,800VND9 tháng
CMWG20142,72040 (+1.49%)2,530900117,880BSI3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/04/2020
Ngày niêm yết:14/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/10/2020
Ngày đáo hạn:26/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:110,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành