Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CMWG2005)

CW.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

3,680

-210 (-5.40%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,650

Cao nhất NY8,080

Thấp nhất NY3,550

KLGD43,440

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn89

Giá CK cơ sở81,700

Giá thực hiện92,000

Hòa vốn **99,360

S-X *-10,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2005: CMWG2008 CMWG2007 CMWG2006 CHPG2005 CFPT2004
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
03/07/20203,680-210 (-5.40%)43,440
02/07/20203,890120 (+3.18%)48,530
01/07/20203,770220 (+6.20%)23,270
30/06/20203,550-310 (-8.03%)22,790
29/06/20203,860-640 (-14.22%)8,390
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG200220 (0.00%)204,850-28,300110,200MBS6 tháng
CMWG20053,680-210 (-5.40%)43,440-10,30099,360VND6 tháng
CMWG2006580-20 (-3.33%)2,740-28,300112,900VCI6 tháng
CMWG20078,580-100 (-1.15%)28,080-5,30095,580SSI6 tháng
CMWG2008860 (0.00%)38,790-3,30093,600HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG20058,39090 (+1.08%)51,14027,5008,50027,3906 tháng
CMWG20053,680-210 (-5.40%)43,44081,700-10,30099,3606 tháng
CPNJ20021,61020 (+1.26%)5,60058,600-10,40072,2206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/04/2020
Ngày niêm yết:23/04/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/04/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:29/09/2020
Ngày đáo hạn:01/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:92,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành