Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CMWG2005)

CW.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

4,630

-600 (-11.47%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa4,540

Cao nhất4,990

Thấp nhất4,410

Cao nhất NY8,080

Thấp nhất NY20

KLGD2,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn7

Giá CK cơ sở101,200

Giá thực hiện92,000

Hòa vốn **101,260

S-X *9,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2005: CMWG2008 CMWG2006 CMWG2009 CMWG2007 CMWG2011
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/09/20204,630-600 (-11.47%)2,800
23/09/20205,230990 (+23.35%)5,670
22/09/20204,240410 (+10.70%)5,480
21/09/20203,8301,200 (+45.63%)31,320
18/09/20202,630-130 (-4.71%)310
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20054,630-600 (-11.47%)2,8009,200101,260VND6 tháng
CMWG2006430 (0.00%)25,190-8,800112,150VCI6 tháng
CMWG200716,600-1,010 (-5.74%)7,96014,200103,600SSI6 tháng
CMWG20081,720-100 (-5.49%)497,64016,200102,200HCM6 tháng
CMWG20092,440-30 (-1.21%)105,96019,200101,520MBS4 tháng
CMWG20102,320-100 (-4.13%)156,64019,200105,200HCM6 tháng
CMWG20113,920-180 (-4.39%)63,00014,200106,600MBS3.5 tháng
CMWG20125,050290 (+6.09%)106,89021,200105,250SSI5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200512,230 (0.00%)25,65010,08925,5786 tháng
CMWG20054,630-600 (-11.47%)2,800101,2009,200101,2606 tháng
CPNJ2002210-80 (-27.59%)42,71062,300-6,70069,4206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/04/2020
Ngày niêm yết:23/04/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/04/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:29/09/2020
Ngày đáo hạn:01/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:92,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành