Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CMWG2004)

CW MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-03

120

-30 (-20%)
29/05/2020 15:00

Mở cửa150

Cao nhất160

Thấp nhất100

Cao nhất NY4,650

Thấp nhất NY50

KLGD141,330

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn15

Giá CK cơ sở84,600

Giá thực hiện105,000

Hòa vốn **105,120

S-X *-20,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2004: CMWG2006 CMWG2001 CMWG2002 CMWG2005 CHPG2004
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-03

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
29/05/2020120-30 (-20%)141,330
28/05/2020150-80 (-34.78%)85,260
27/05/2020230-60 (-20.69%)39,800
26/05/2020290-30 (-9.38%)35,250
25/05/2020320-60 (-15.79%)66,390
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20013010 (+50%)398,210-30,400115,300HCM6 tháng
CMWG2002150 (0.00%)25,920-25,400111,500MBS6 tháng
CMWG2004120-30 (-20%)141,330-20,400105,120SSI4 tháng
CMWG20055,690-190 (-3.23%)27,210-7,400103,380VND6 tháng
CMWG20062,200-40 (-1.79%)810-25,400121,000VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG20044,190600 (+16.71%)235,30027,4003,90027,6904 tháng
CMWG2004120-30 (-20%)141,33084,600-20,400105,1204 tháng
CFPT200311,280-460 (-3.92%)56,42047,950-2,05061,2807 tháng
CFPT20048,710-240 (-2.68%)16,50047,950-2,05058,7104 tháng
CMBB20021,250-30 (-2.34%)134,49017,200-80019,2504 tháng
CMBB20032,160-20 (-0.92%)126,34017,200-80020,1607 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:14/02/2020
Ngày niêm yết:11/03/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:13/03/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:11/06/2020
Ngày đáo hạn:15/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:13,600
Giá thực hiện:105,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành