Chứng quyền CMWG05MBS19CE (HOSE: CMWG2003)

CW CMWG05MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
22/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY10

KLGD100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở82,000

Giá thực hiện114,500

Hòa vốn **114,600

S-X *-32,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMWG05MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20051,900-60 (-3.06%)16,430-13,40095,800VND6 tháng
CMWG2006200-10 (-4.76%)280-31,400111,000VCI6 tháng
CMWG20075,000-270 (-5.12%)13,890-8,40092,000SSI6 tháng
CMWG2008520-50 (-8.77%)234,250-6,40090,200HCM6 tháng
CMWG2009760-20 (-2.56%)300,510-3,40088,080MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN2004550-20 (-3.51%)36,34054,100-90057,7504 tháng
CPNJ200430 (0.00%)180,62055,200-11,80067,1503 tháng
CTCB20041,100-100 (-8.33%)13,40019,1502,15019,2003 tháng
CVNM20032,41030 (+1.26%)88,490115,50022,717116,5724 tháng
CVPB2005800-60 (-6.98%)87,53021,2501,75021,1003 tháng
CFPT20071,27030 (+2.42%)323,27047,1003,60049,8504 tháng
CHDB20061,590-10 (-0.63%)215,91026,0501,35027,8803.5 tháng
CMWG2009760-20 (-2.56%)300,51078,600-3,40088,0804 tháng
CREE20042,10070 (+3.45%)529,49034,6005,10035,8004 tháng
CHPG20112,87030 (+1.06%)406,60024,2003,56125,3403.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/01/2020
Ngày niêm yết:03/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:05/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/04/2020
Ngày đáo hạn:24/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,530
Giá thực hiện:114,500
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành