Chứng quyền CMWG06MBS19CE (HOSE: CMWG2002)

CW CMWG06MBS19CE

160

-10 (-5.88%)
26/05/2020 15:00

Mở cửa160

Cao nhất170

Thấp nhất140

Cao nhất NY1,550

Thấp nhất NY30

KLGD37,420

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn45

Giá CK cơ sở86,500

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **111,600

S-X *-23,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2002: CMWG2005 CMWG2001 CMWG2004 CMWG2006 CVNM2001
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMWG06MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
26/05/2020160-10 (-5.88%)37,420
25/05/2020170 (0.00%)109,860
22/05/2020170 (0.00%)15,030
21/05/202017020 (+13.33%)48,270
20/05/2020150-30 (-16.67%)20,020
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG200130-10 (-25%)162,790-28,500115,300HCM6 tháng
CMWG2002160-10 (-5.88%)37,420-23,500111,600MBS6 tháng
CMWG2004290-30 (-9.38%)35,250-18,500105,290SSI4 tháng
CMWG20057,090640 (+9.92%)88,230-5,500106,180VND6 tháng
CMWG20062,490-380 (-13.24%)16,550-23,500122,450VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT19081,430-20 (-1.38%)66,96048,800-5,20058,2906 tháng
CREE190539090 (+30%)90,36032,500-2,10035,7706 tháng
CMWG2002160-10 (-5.88%)37,42086,500-23,500111,6006 tháng
CMSN20042,33060 (+2.64%)132,58062,5007,50066,6504 tháng
CPNJ20041,12040 (+3.70%)233,45064,200-2,80072,6003 tháng
CTCB20042,39020 (+0.84%)238,16021,1504,15021,7803 tháng
CVNM20032,770-10 (-0.36%)221,720117,60023,600121,7004 tháng
CVPB20052,860150 (+5.54%)281,57024,1504,65025,2203 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:10/01/2020
Ngày niêm yết:03/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:05/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:08/07/2020
Ngày đáo hạn:10/07/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,950
Giá thực hiện:110,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành