Chứng quyền CMWG06MBS19CE (HOSE: CMWG2002)

CW CMWG06MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
08/07/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,550

Thấp nhất NY10

KLGD266,570

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở83,600

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **110,100

S-X *-26,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2002: CMWG2010 CMWG2009 CMWG2005 CMWG2007 CPNJ2007
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMWG06MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20055,230990 (+23.35%)5,6709,900102,460VND6 tháng
CMWG200643030 (+7.50%)64,860-8,100112,150VCI6 tháng
CMWG200717,6101,940 (+12.38%)18,78014,900104,610SSI6 tháng
CMWG20081,820280 (+18.18%)78,52016,900103,200HCM6 tháng
CMWG20092,470320 (+14.88%)175,76019,900101,760MBS4 tháng
CMWG20102,420280 (+13.08%)159,02019,900106,200HCM6 tháng
CMWG20114,100920 (+28.93%)138,27014,900107,500MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,800 (0.00%)37,03051,1008,51051,4024 tháng
CHDB20063,20050 (+1.59%)15,28031,0506,35031,1003.5 tháng
CMWG20092,470320 (+14.88%)175,760101,90019,900101,7604 tháng
CREE20043,65050 (+1.39%)4,25040,05010,55040,4504 tháng
CHPG20113,07050 (+1.66%)52,27025,8005,16125,6683.5 tháng
CMSN20081,35070 (+5.47%)169,09055,4002,40059,7504 tháng
CPNJ20072,450330 (+15.57%)257,82063,40010,40065,2503.5 tháng
CSTB20083,000100 (+3.45%)179,86012,6502,45013,2003.5 tháng
CVNM20092,600-40 (-1.52%)30,630129,20022,200133,0004 tháng
CVPB20092,230180 (+8.78%)111,82023,8003,60024,6603.5 tháng
CFPT20092,550-10 (-0.39%)147,53051,1004,30054,4503.5 tháng
CHPG20191,78080 (+4.71%)309,39025,8001,70027,6603.5 tháng
CMWG20114,100920 (+28.93%)138,270101,90014,900107,5003.5 tháng
CSTB20092,630780 (+42.16%)491,06012,6501,75013,5303.5 tháng
CTCB20081,900100 (+5.56%)75,20022,3002,30023,8003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:10/01/2020
Ngày niêm yết:03/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:05/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:08/07/2020
Ngày đáo hạn:10/07/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,950
Giá thực hiện:110,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành