Chứng quyền MWG-HSC-MET02 (HOSE: CMWG1907)

CW MWG-HSC-MET02

Ngừng giao dịch

10

(%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,250

Thấp nhất NY10

KLGD49,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở69,900

Giá thực hiện125,000

Hòa vốn **125,100

S-X *-55,100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (67.110) - VNM (51.731) - MWG (49.889) - HVN (41.320) - FPT (36.013)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG-HSC-MET02

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG200120-10 (-33.33%)251,260-30,200115,200HCM6 tháng
CMWG2002150-10 (-6.25%)63,490-25,200111,500MBS6 tháng
CMWG2004230-60 (-20.69%)39,800-20,200105,230SSI4 tháng
CMWG20056,310-780 (-11%)629,680-7,200104,620VND6 tháng
CMWG20062,390-100 (-4.02%)5,370-25,200121,950VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT2001620-80 (-11.43%)175,91048,000-8,00059,1006 tháng
CGMD200130 (0.00%)349,93019,600-5,40025,1206 tháng
CHPG20012,000-440 (-18.03%)158,81027,2003,20028,0006 tháng
CMBB200190-10 (-10%)144,31017,300-3,70021,1806 tháng
CMWG200120-10 (-33.33%)251,26084,800-30,200115,2006 tháng
CREE2001160-70 (-30.43%)156,98031,550-4,45036,8006 tháng
CTCB2001190-40 (-17.39%)168,40020,900-2,10023,3806 tháng
CVNM2001460-90 (-16.36%)177,250115,000-3,983123,5466 tháng
CVPB20011,690-410 (-19.52%)207,84023,0003,00023,3806 tháng
CVRE200280-10 (-11.11%)117,74025,500-6,50032,3206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:08/10/2019
Ngày niêm yết:23/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:25/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:06/04/2020
Ngày đáo hạn:08/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,900
Giá thực hiện:125,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành