Chứng quyền CMWG02MBS19CE (HOSE: CMWG1906)

CW CMWG02MBS19CE

Ngừng giao dịch

50

(%)
12/12/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất50

Thấp nhất10

Cao nhất NY4,000

Thấp nhất NY10

KLGD721,260

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở113,400

Giá thực hiện120,900

Hòa vốn **121,150

S-X *-7,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMWG02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20051,78030 (+1.71%)16,930-12,20095,560VND6 tháng
CMWG200620010 (+5.26%)5,140-30,200111,000VCI6 tháng
CMWG20075,260250 (+4.99%)36,450-7,20092,260SSI6 tháng
CMWG200854020 (+3.85%)319,970-5,20090,400HCM6 tháng
CMWG200978020 (+2.63%)319,300-2,20088,240MBS4 tháng
CMWG20101,01020 (+2.02%)100,030-2,20092,100HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN2004510 (0.00%)76,40054,200-80057,5504 tháng
CPNJ200420-10 (-33.33%)96,91054,600-12,40067,1003 tháng
CTCB20041,200 (0.00%)19,66019,6502,65019,4003 tháng
CVNM20032,390120 (+5.29%)152,680115,60021,600117,9004 tháng
CVPB20051,00030 (+3.09%)77,60021,7002,20021,5003 tháng
CFPT20071,29040 (+3.20%)375,56047,5004,00049,9504 tháng
CHDB20061,83020 (+1.10%)136,61026,8502,15028,3603.5 tháng
CMWG200978020 (+2.63%)319,30079,800-2,20088,2404 tháng
CREE20042,060-20 (-0.96%)232,15034,5505,05035,6804 tháng
CHPG20112,800-20 (-0.71%)428,69024,300-90030,8003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:16/09/2019
Ngày niêm yết:26/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:12/12/2019
Ngày đáo hạn:16/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,850
Giá thực hiện:120,900
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành