Chứng quyền CMWG02MBS19CE (HOSE: CMWG1906)

CW CMWG02MBS19CE

Ngừng giao dịch

50

(%)
12/12/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất50

Thấp nhất10

Cao nhất NY4,000

Thấp nhất NY10

KLGD721,260

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở113,400

Giá thực hiện120,900

Hòa vốn **121,150

S-X *-7,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (184.415) - MBB (150.274) - STB (117.007) - TCB (111.197) - SSI (107.687)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG201325,000210 (+0.85%)29,50046,328143,980VND9 tháng
CMWG21012,690-10 (-0.37%)33,80024,000143,900VND6 tháng
CMWG21026,100-90 (-1.45%)45,70021,000150,500VCI6 tháng
CMWG21031,550-40 (-2.52%)80,90012,500144,000MBS5 tháng
CMWG21048,50050 (+0.59%)10,2006,000220,000ACBS12 tháng
CMWG21054,55050 (+1.11%)115,0009,500167,900MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21014,090-110 (-2.62%)137,80083,80019,64985,2825 tháng
CHPG21048,800300 (+3.53%)76,90052,10019,18452,3125 tháng
CMWG21031,550-40 (-2.52%)80,900141,00012,500144,0005 tháng
CKDH21026,100300 (+5.17%)163,40037,3509,08839,3484 tháng
CMWG21054,55050 (+1.11%)115,000141,0009,500167,9004.5 tháng
CSTB210410,150100 (+1%)47,80029,6506,75033,0504.5 tháng
CVHM21053,100 (0.00%)64,600112,5007,000130,3004 tháng
CVNM21043,050200 (+7.02%)62,50092,100-9,634131,8595 tháng
CVPB21048,06040 (+0.50%)47,20066,50017,50073,1804.5 tháng
CVRE21043,210-10 (-0.31%)48,40032,500-1,80040,7204 tháng
CHPG210613,700200 (+1.48%)52,20052,10015,21757,0154.5 tháng
CMSN21035,570-40 (-0.71%)35,300106,50018,500121,4204 tháng
CTCB21047,13030 (+0.42%)44,10051,0005,20060,0604.5 tháng
CTCH21022,72090 (+3.42%)108,70023,500-1,50030,4404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:16/09/2019
Ngày niêm yết:26/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:12/12/2019
Ngày đáo hạn:16/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,850
Giá thực hiện:120,900
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.