Chứng quyền MWG-HSC-MET01 (HOSE: CMWG1903)

CW MWG-HSC-MET01

6,710

500 (+8.05%)
24/10/2019 11:10

Mở cửa6,280

Cao nhất6,800

Thấp nhất6,240

Cao nhất NY7,690

Thấp nhất NY3,200

KLGD74,130

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn63

Giá CK cơ sở126,200

Giá thực hiện95,000

Hòa vốn **128,550

S-X *31,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG1903: CMWG1904 CMWG1902 MWG CMWG1905 CMWG1906
Trending: FLC (40.763) - VNM (29.388) - HPG (22.124) - MWG (18.182) - MBB (16.977)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/10/20196,710500 (+8.05%)74,130
23/10/20196,210120 (+1.97%)32,000
22/10/20196,09080 (+1.33%)41,730
21/10/20196,010-190 (-3.06%)27,400
18/10/20196,200-120 (-1.90%)22,340
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG19029,400650 (+7.43%)37,73036,200127,600VND6 tháng
CMWG19036,710500 (+8.05%)74,13031,200128,550HCM6 tháng
CMWG190438,3802,380 (+6.61%)55,86036,200128,380SSI6 tháng
CMWG19056,800490 (+7.77%)166,80032,200128,000VCI3 tháng
CMWG19062,700210 (+8.43%)111,6605,300134,400MBS3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMBB19023,91010 (+0.26%)64,84022,9501,15025,7106 tháng
CMWG19036,710500 (+8.05%)74,130126,20031,200128,5506 tháng
CVNM19022,800-70 (-2.44%)18,290133,000-333161,3336 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/12/2019
Ngày đáo hạn:26/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,700
Giá thực hiện:95,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành