Chứng quyền MWG-HSC-MET01 (HOSE: CMWG1903)

CW MWG-HSC-MET01

Ngừng giao dịch

3,100

(%)
24/12/2019 15:00

Mở cửa3,000

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,000

Cao nhất NY7,690

Thấp nhất NY2,710

KLGD341,840

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở111,300

Giá thực hiện95,000

Hòa vốn **110,500

S-X *16,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG1903: CMWG2001 CMWG2002 CMWG2005 CMWG2006 CSBT2001
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20013010 (+50%)398,210-30,400115,300HCM6 tháng
CMWG2002150 (0.00%)25,920-25,400111,500MBS6 tháng
CMWG2004120-30 (-20%)141,330-20,400105,120SSI4 tháng
CMWG20055,690-190 (-3.23%)27,210-7,400103,380VND6 tháng
CMWG20062,200-40 (-1.79%)810-25,400121,000VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT2001530-40 (-7.02%)30,90047,950-8,05058,6506 tháng
CGMD200120 (0.00%)94,32019,600-5,40025,0806 tháng
CHPG20012,100300 (+16.67%)113,32027,4003,40028,2006 tháng
CMBB200170 (0.00%)82,21017,200-3,80021,1406 tháng
CMWG20013010 (+50%)398,21084,600-30,400115,3006 tháng
CREE2001120-20 (-14.29%)159,59031,250-4,75036,6006 tháng
CTCB2001130-50 (-27.78%)172,17020,700-2,30023,2606 tháng
CVNM2001380-20 (-5%)93,400115,000-3,983122,7536 tháng
CVPB20011,70080 (+4.94%)31,81023,3503,35023,4006 tháng
CVRE200280-10 (-11.11%)239,01027,500-4,50032,3206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/12/2019
Ngày đáo hạn:26/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,700
Giá thực hiện:95,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành