Chứng quyền MWG-HSC-MET01 (HOSE: CMWG1903)

CW MWG-HSC-MET01

Ngừng giao dịch

3,100

(%)
24/12/2019 15:00

Mở cửa3,000

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,000

Cao nhất NY7,690

Thấp nhất NY2,710

KLGD341,840

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở111,300

Giá thực hiện95,000

Hòa vốn **110,500

S-X *16,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG1903: CMWG2002
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG200220 (0.00%)204,850-28,300110,200MBS6 tháng
CMWG20053,680-210 (-5.40%)43,440-10,30099,360VND6 tháng
CMWG2006580-20 (-3.33%)2,740-28,300112,900VCI6 tháng
CMWG20078,580-100 (-1.15%)28,080-5,30095,580SSI6 tháng
CMWG2008860 (0.00%)38,790-3,30093,600HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20061,460-10 (-0.68%)24,20046,2501,86450,6206 tháng
CHPG20093,180-60 (-1.85%)82,73027,5005,00028,8606 tháng
CMBB20061,250130 (+11.61%)144,24016,85035019,0006 tháng
CMSN20051,200-30 (-2.44%)10057,200-2,80066,0006 tháng
CMWG2008860 (0.00%)38,79081,700-3,30093,6006 tháng
CPNJ2005610-100 (-14.08%)11,27058,600-1,40066,1006 tháng
CREE2003950130 (+15.85%)69,88031,7501,75034,7506 tháng
CTCB20061,900170 (+9.83%)11,55019,8001,80021,8006 tháng
CVHM20031,420100 (+7.58%)132,40077,8007,80084,2006 tháng
CVJC20021,08010 (+0.93%)300108,000-8,000126,8006 tháng
CVNM20052,11030 (+1.44%)4,010114,10012,433122,4946 tháng
CVPB20071,22080 (+7.02%)1,01021,300-1,20024,9406 tháng
CVRE20061,350110 (+8.87%)21,10026,5003,50028,4006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/12/2019
Ngày đáo hạn:26/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,700
Giá thực hiện:95,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành