Chứng quyền MWG.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CMWG1902)

CW MWG.VND.M.CA.T.2019.01

Ngừng giao dịch

5,080

280 (+5.83%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa5,000

Cao nhất5,080

Thấp nhất4,900

Cao nhất NY11,900

Thấp nhất NY3,060

KLGD128,860

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở110,900

Giá thực hiện90,000

Hòa vốn **110,320

S-X *20,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG1902: CMWG2006 CMWG2002 CMWG2005 CMWG1904
Trending: HPG (49.269) - VNM (37.764) - ITA (30.322) - FLC (29.799) - ROS (27.704)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG.VND.M.CA.T.2019.01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG200210 (0.00%)248,440-26,300110,100MBS6 tháng
CMWG20054,100140 (+3.54%)39,240-8,300100,200VND6 tháng
CMWG200679090 (+12.86%)9,620-26,300113,950VCI6 tháng
CMWG20079,58010 (+0.10%)16,860-3,30096,580SSI6 tháng
CMWG20081,060100 (+10.42%)158,970-1,30095,600HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200510,1501,550 (+18.02%)292,53028,3509,35029,1506 tháng
CMWG20054,100140 (+3.54%)39,24083,700-8,300100,2006 tháng
CPNJ20022,21090 (+4.25%)127,71059,400-9,60073,4206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:12/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:09/12/2019
Ngày đáo hạn:11/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,990
Giá thực hiện:90,000
Khối lượng Niêm yết:2,400,000
Khối lượng lưu hành:2,400,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành