Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A5 (HOSE: CMSN2210)

CW MSN/VCSC/M/Au/T/A5

Ngừng giao dịch

10

(%)
11/01/2023 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,200

Thấp nhất NY10

KLGD100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở96,000

Giá thực hiện116,000

Hòa vốn **116,080

S-X *-20,000

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (124.485) - HPG (90.436) - DIG (67.187) - CEO (66.341) - VIC (56.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN23021,630100 (+6.54%)1,200-4,00075,780ACBS12 tháng
CMSN230410 (0.00%)52,000-13,67875,778KIS6 tháng
CMSN230528020 (+7.69%)2,900-14,78979,589KIS9 tháng
CMSN230620010 (+5.26%)23,600-17,99981,999KIS8 tháng
CMSN230757060 (+11.76%)400-20,99988,699KIS12 tháng
CMSN230810 (0.00%)20,900-18,00080,080SSI4 tháng
CMSN230960-10 (-14.29%)2,048,700-23,00085,480SSI6 tháng
CMSN2310120 (0.00%)400-21,00083,960HCM6 tháng
CMSN2311500-20 (-3.85%)2,000-26,50092,500HCM12 tháng
CMSN231222040 (+22.22%)5,100-36,10099,200VCI6 tháng
CMSN231372040 (+5.88%)12,600-18,00087,200SSI12 tháng
CMSN2314300 (0.00%)-16,99981,999KIS4 tháng
CMSN2315470 (0.00%)-19,99986,699KIS7 tháng
CMSN23161,120 (0.00%)-21,97995,179KIS12 tháng
CMSN23171,770 (0.00%)-24,868101,028KIS15 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23122,040 (0.00%)91,200-329101,6076 tháng
CMSN231222040 (+22.22%)5,10062,000-36,10099,2006 tháng
CMWG231120010 (+5.26%)75,30039,000-19,90059,5006 tháng
CPOW2311100 (0.00%)14,00011,300-4,20015,6006 tháng
CVNM230928060 (+27.27%)10068,400-13,60083,4006 tháng
CVPB231319030 (+18.75%)4,20019,300-3,95723,6196 tháng
CVRE231410010 (+11.11%)1,40023,000-11,10034,4006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:12/07/2022
Ngày niêm yết:29/07/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:11/01/2023
Ngày đáo hạn:13/01/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:116,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.