Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền CMSN01MBS22CE (HOSE: CMSN2208)

CW CMSN01MBS22CE

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
05/10/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,740

Thấp nhất NY10

KLGD151,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở91,400

Giá thực hiện104,233

Hòa vốn **104,531

S-X *-12,833

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (89.001) - HPG (88.989) - DIG (66.798) - VND (60.039) - MBB (55.789)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN23021,82060 (+3.41%)76,4005,90076,920ACBS12 tháng
CMSN2307340-70 (-17.07%)129,400-11,09986,399KIS12 tháng
CMSN2311420 (0.00%)287,100-16,60091,860HCM12 tháng
CMSN231393010 (+1.09%)46,400-8,10089,300SSI12 tháng
CMSN231590-50 (-35.71%)28,400-10,09982,899KIS7 tháng
CMSN2316720-110 (-13.25%)23,000-12,07991,179KIS12 tháng
CMSN23171,320 (0.00%)67,600-14,96897,428KIS15 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23154,120 (0.00%)115,50035,500112,9606 tháng
CHPG23401,790 (0.00%)29,9504,95030,3706 tháng
CMWG2317580 (0.00%)52,0002,00053,4806 tháng
CSTB2335320 (0.00%)29,100-1,90031,9606 tháng
CTCB23114,570 (0.00%)47,40015,40045,7106 tháng
CVHM2319180 (0.00%)21,80044,500-7,50052,9006 tháng
CVNM2316630-20 (-3.08%)10,20066,7003,00269,8726 tháng
CVPB2320190 (0.00%)19,700-1,27021,5136 tháng
CVRE2321150 (0.00%)30024,150-4,85029,6006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:07/06/2022
Ngày niêm yết:06/07/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:05/10/2022
Ngày đáo hạn:07/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:14.89 : 1
Giá phát hành:2,400
Giá thực hiện:104,233
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.