CW MSN-HSC-MET04 (HOSE: CMSN2110)

Trading suspension

920

-80 (-8%)
04/06/2022 15:00

Open900

High1,000

Low720

Highest(Listed)3,990

Lowest(Listed)490

Vol402,300

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares10,000,000

Time to maturity-

Underlying price153,800

Exercise price142,000

Break Even **151,007

S-X *11,981

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (143,705) - HPG (136,256) - DIG (120,547) - CEO (97,059) - MBB (82,142)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (MSN)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMSN21112010 (+100%)57,500-36,717133,334VCI6 months
CMSN220138050 (+15.15%)49,800-45,223148,059KIS9 months
CMSN2202800100 (+14.29%)37,400-31,052134,224ACBS6 months
CMSN2203400-80 (-16.67%)353,900-30,289134,789KIS4 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (HCM)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CACB2201500130 (+35.14%)449,30029,350-6,15037,5009 months
CFPT22011,190220 (+22.68%)709,00098,900-7,100115,5209 months
CHPG220347050 (+11.90%)1,065,10038,000-13,50053,3809 months
CMBB22011,680500 (+42.37%)152,00026,300-3,20032,8609 months
CMWG22012,040180 (+9.68%)96,600130,600-3,900154,9009 months
CPNJ22012,300510 (+28.49%)80,800104,0009,040113,2569 months
CSTB2202800130 (+19.40%)155,50020,350-9,15031,1009 months
CTCB220130040 (+15.38%)97,80034,850-20,15056,2009 months
CTPB2201560200 (+55.56%)73,60032,900-9,10044,2409 months
CVHM220229020 (+7.41%)9,90066,500-26,50095,3209 months
CVPB2201840140 (+20%)50,20031,000-6,00041,2009 months
CVRE2201430180 (+72%)120,60027,300-6,70035,7209 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MSN
Underlying Issuer:Masan Group Corporation (HOSE: MSN)
CW Issuer:Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:10/08/2021
Listing date:10/27/2021
First trading date:10/29/2021
Final trading day:04/06/2022
Maturity Date:04/08/2022
Conversion Ratio:10 : 1
Conversion Ratio Adjust:9.9873 : 1
Offering Price:2,200
Exercise price:142,000
Exercise price adjust:141,819
Listed Shares:10,000,000
Outstanding Shares:10,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.