Chứng quyền MSN-HSC-MET04 (HOSE: CMSN2110)

CW MSN-HSC-MET04

Ngừng giao dịch

920

-80 (-8%)
06/04/2022 15:00

Mở cửa900

Cao nhất1,000

Thấp nhất720

Cao nhất NY3,990

Thấp nhất NY490

KLGD402,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở153,800

Giá thực hiện142,000

Hòa vốn **151,007

S-X *11,981

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2110: CMSN2201 CMSN2202 CHPG2208 CMSN2203 CFPT2201
Trending: FLC (143.705) - HPG (136.256) - DIG (120.547) - CEO (97.059) - MBB (82.142)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
07/04/2022HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CMSN2110
30/03/2022CMSN2110: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
24/03/2022CMSN2110: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
21/03/2022CMSN2110: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
15/12/2021Chứng quyền CMSN2110: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
16/05/2022MSN: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022
16/05/2022MSN: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP
11/05/2022MSN: Báo cáo thường niên năm 2021
10/05/2022MSN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27
09/05/2022MSN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
12/05/2022Đề nghị TP HCM xem lại việc thu phí cảng biển
11/05/2022Metro tác động thế nào đến đô thị TP.HCM?
10/05/2022APP: Ông Hoàng Bình Dương tái bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ phụ trách chi nhanh TP. HCM
06/05/2022HCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
04/05/2022HCM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
12/04/2022Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
15/12/2021Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP
01/07/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP
17/12/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
23/01/2017Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.