CW.MSN.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CMSN2109)

280

-230 (-45.10%)
01/24/2022 15:00

Open500

High500

Low220

Highest(Listed)2,960

Lowest(Listed)220

Vol1,056,800

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares4,000,000

Time to maturity17

Underlying price143,000

Exercise price150,000

Break Even **153,165

S-X *-6,809

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/24/2022280-230 (-45.10%)1,056,800
01/21/2022510-20 (-3.77%)213,800
01/20/2022530-60 (-10.17%)316,900
01/19/2022590150 (+34.09%)657,000
01/18/2022440130 (+41.94%)263,500
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (MSN)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMSN21043,600-700 (-16.28%)149,10025,150153,804ACBS9 months
CMSN21072,240-260 (-10.40%)2,700-6,809160,995VCI6 months
CMSN2108650-150 (-18.75%)206,800-16,795172,779KIS7 months
CMSN2109280-230 (-45.10%)1,056,800-6,809153,165VND4.3 months
CMSN21101,450-470 (-24.48%)2,314,6001,181156,301HCM6 months
CMSN21112,190-100 (-4.37%)200-16,796175,104VCI6 months
CMSN22011,160-160 (-12.12%)30,900-26,999193,199KIS9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (VND)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CFPT210710 (0.00%)2,127,60085,300-12,70098,1204 months
CHPG211510-10 (-50%)596,00040,700-15,30056,0504 months
CMBB210620-20 (-50%)1,099,30032,100-1,90034,0804 months
CMSN2109280-230 (-45.10%)1,056,800143,000-6,809153,1654.3 months
CMWG211090-200 (-68.97%)962,300129,900-1,100132,0804 months
CPNJ210832020 (+6.67%)201,70096,900502100,8504.3 months
CSTB21111,250-230 (-15.54%)199,40033,3003,30033,7504.3 months
CTCB211090-10 (-10%)437,80050,300-3,70054,6304.3 months
CVHM2112100-80 (-44.44%)357,90076,200-7,80085,0004.3 months
CVPB210920 (0.00%)648,70033,450-7,66141,1894 months
CVRE2111180-120 (-40%)629,10031,000-1,00032,7204 months
CFPT21081,790-250 (-12.25%)2,00085,300-21,535117,5759 months
CHPG2116870-130 (-13%)175,40040,700-20,71064,8909 months
CTCB21111,150-20 (-1.71%)56,20050,300-6,05060,9506 months
CVPB2110970-170 (-14.91%)10,00033,450-7,37542,9786 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MSN
Underlying Issuer:Masan Group Corporation (HOSE: MSN)
CW Issuer:VNDirect Securities Corporation (VND)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:4.3 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/15/2021
First trading date:10/19/2021
Final trading day:02/08/2022
Maturity Date:02/10/2022
Conversion Ratio:12 : 1
Conversion Ratio Adjust:11.9847 : 1
Offering Price:2,500
Exercise price:150,000
Exercise price adjust:149,809
Listed Shares:4,000,000
Outstanding Shares:4,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.