Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CMSN2109)

CW.MSN.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

20

-30 (-60%)
08/02/2022 15:00

Mở cửa70

Cao nhất70

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,960

Thấp nhất NY10

KLGD1,750,600

NN mua20,330

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở145,500

Giá thực hiện150,000

Hòa vốn **150,049

S-X *-4,309

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN220630 (0.00%)-35,159132,954KIS7 tháng
CMSN220513030 (+30%)31,700-15,946115,727KIS7 tháng
CMSN220712010 (+9.09%)95,100-30,858129,249BSI7 tháng
CMSN220953060 (+12.77%)179,900-14,213121,934KIS9 tháng
CMSN221090 (0.00%)14,800-18,800116,720VCI6 tháng
CMSN221140 (0.00%)-12,799110,399KIS4 tháng
CMSN221242030 (+7.69%)87,000-15,033120,633KIS7 tháng
CMSN2213680110 (+19.30%)500-12,800116,800HCM6 tháng
CMSN221493060 (+6.90%)72,300-2,800109,300ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB220511030 (+37.50%)757,30022,250-1,75024,2204.5 tháng
CFPT220620-10 (-33.33%)378,80074,300-16,64391,0414.5 tháng
CFPT2207470130 (+38.24%)151,30074,30016276,9264.5 tháng
CHPG2216250150 (+150%)429,20016,350-2,65019,7505 tháng
CHPG221720 (0.00%)674,00016,350-8,65025,0405 tháng
CKDH221040 (0.00%)9,70024,000-15,00039,1605 tháng
CMBB220840 (0.00%)603,40017,200-5,30022,5675 tháng
CMWG22084020 (+100%)241,50040,150-22,85063,3205 tháng
CTCB220820 (0.00%)10,60024,600-15,40040,0405 tháng
CTCB220920 (0.00%)399,50024,600-9,40034,0605 tháng
CTPB220510 (0.00%)17,60021,000-7,00028,0204.5 tháng
CVHM221210 (0.00%)14,20050,200-14,80065,0504.5 tháng
CVPB220850 (0.00%)71,80016,100-2,55018,7504.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.3 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:08/02/2022
Ngày đáo hạn:10/02/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:12 : 1
TLCĐ điều chỉnh:11.9847 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:150,000
Giá TH điều chỉnh:149,809
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.