CW.MSN.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CMSN2109)

Trading suspension

20

-30 (-60%)
02/08/2022 15:00

Open70

High70

Low10

Highest(Listed)2,960

Lowest(Listed)10

Vol1,750,600

Foreign Buy20,330

Foreign Sell-

Outst. shares4,000,000

Time to maturity-

Underlying price145,500

Exercise price150,000

Break Even **150,049

S-X *-4,309

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (125,433) - FLC (106,415) - DIG (103,911) - CEO (87,498) - MBB (76,666)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
05/18/2022MSN: Board resolution on choosing an audit company
05/11/2022MSN: Annual Report 2021
05/11/2022MSN: Announcement of the change of listing
05/09/2022MSN: Decision on the change of listing
05/06/2022MSN: Earnings Release Q1.2022
05/20/2022FUEVFVND: Announcement of the change of listing
05/20/2022FUEVFVND: Announcement after exchange trading 18 May 2022
05/20/2022FUEVFVND: Basket of component securities 19 May 2022
05/20/2022FUEVFVND: NAV 18 May 2022
05/20/2022VND: Decision on the change of listing
04/12/2022Bonus share issue with 20.00%
12/15/2021Dividend payment in cash with 2.50% (Tranche 2/2021)
07/01/2021Dividend payment in cash with 9.50% (Tranche 1/2021)
12/17/2020Dividend payment in cash with 10.00% for 2019
01/23/2017Bonus share issue with 50.00%
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.