Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CMSN2109)

CW.MSN.VND.M.CA.T.2021.2

510

-20 (-3.77%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa540

Cao nhất550

Thấp nhất460

Cao nhất NY2,960

Thấp nhất NY220

KLGD213,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn19

Giá CK cơ sở151,000

Giá thực hiện150,000

Hòa vốn **155,921

S-X *1,191

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2109: CMSN2110 CMSN2107 CMSN2104 CMSN2201 CMSN2108
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
18/01/2022Chứng quyền CMSN2109: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
18/01/2022Chứng quyền CMSN2109: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
18/01/2022CMSN2109: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2109
13/01/2022Chứng quyền CMSN2109: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
13/01/2022Chứng quyền CMSN2109: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
20/01/2022Bank of America dự báo giá mục tiêu cổ phiếu MSN đạt 198,600 đồng/cp
19/01/2022Tăng trưởng ở tất cả mảng kinh doanh, Masan đạt 88,629 tỷ đồng doanh thu năm 2021
19/01/2022MSN: Thông báo kết quả kinh doanh quý 4/2021 và năm tài chính 2021 sơ bộ chưa kiểm toán
19/01/2022Phân tích kỹ thuật phiên chiều 19/01: Chỉ báo MACD đánh mất mức 0
18/01/2022Thị trường chứng quyền 19/01/2022: Chứng quyền MSN biến động tích cực
20/01/2022VND: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại TP.HCM (giám đốc chi nhánh)
20/01/2022VND: BCTC quý 4 năm 2021
19/01/2022SSI và VND bác tin đồn UBCK không cho tăng vốn
18/01/2022VND: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH IVND
13/01/2022Hành trình đảo danh mục VNM ETF, FTSE ETF và quỹ ETF của MSCI trong năm 2021
15/12/2021Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP
01/07/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP
17/12/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
23/01/2017Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
04/01/2017Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,900 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.