Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CMSN2109)

CW.MSN.VND.M.CA.T.2021.2

510

-20 (-3.77%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa540

Cao nhất550

Thấp nhất460

Cao nhất NY2,960

Thấp nhất NY220

KLGD213,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn19

Giá CK cơ sở151,000

Giá thực hiện150,000

Hòa vốn **155,921

S-X *1,191

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2109: CMSN2110 CMSN2107 CMSN2104 CMSN2201 CMSN2108
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.09%

+/- Qua 1 tháng-74.25%

+/- Niêm yết-79.72%

Cao nhất (19/10/2021)*1,810

Thấp nhất (21/01/2022)*509

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)402,080

KLGD/Ngày (1 tháng)294,595

KLGD nhiều nhất (21/01/2022)*213,800

KLGD ít nhất (19/10/2021)*154,700

KLBQ (Niêm yết)184,250

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.