CW.MSN.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CMSN2108)

750

-10 (-1.32%)
01/26/2022 15:00

Open780

High860

Low730

Highest(Listed)1,650

Lowest(Listed)540

Vol63,000

Foreign Buy42,600

Foreign Sell20,000

Outst. shares3,000,000

Time to maturity91

Underlying price147,000

Exercise price159,999

Break Even **174,776

S-X *-12,795

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CMSN2108: CMSN2109 HQC CMSN2110 KBC TGG
Trending: FLC (226,893) - HPG (158,896) - DIG (149,369) - CEO (149,303) - ROS (129,677)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/26/2022750-10 (-1.32%)63,000
01/25/2022760110 (+16.92%)804,300
01/24/2022650-150 (-18.75%)206,800
01/21/2022800 (0.00%)122,900
01/20/202280070 (+9.59%)131,900
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (MSN)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMSN21044,00050 (+1.27%)143,70029,150157,799ACBS9 months
CMSN21072,020-30 (-1.46%)3,200-2,809159,896VCI6 months
CMSN2108750-10 (-1.32%)63,000-12,795174,776KIS7 months
CMSN2109390-30 (-7.14%)159,700-2,809154,483VND4.3 months
CMSN21101,550-310 (-16.67%)851,4005,181157,299HCM6 months
CMSN21111,610-490 (-23.33%)400-12,796171,050VCI6 months
CMSN22011,270-20 (-1.55%)113,500-22,999195,399KIS9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (KIS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHDB210380010 (+1.27%)219,70030,7001,81235,2887 months
CHPG2114340 (0.00%)169,10043,450-13,33960,1897 months
CKDH21071,400130 (+10.24%)193,60050,4006,51255,0887 months
CMSN2108750-10 (-1.32%)63,000147,000-12,795174,7767 months
CNVL2104530-30 (-5.36%)281,40079,400-3,76091,2557 months
CPDR21031,090-50 (-4.39%)157,60086,800-2,088106,3287 months
CSTB21101,00090 (+9.89%)2,579,10035,5505,55137,9997 months
CVHM2111470-10 (-2.08%)225,90081,200-7,68898,2887 months
CVIC2106700-40 (-5.41%)17,00096,400-2,488112,8887 months
CVJC2103590-30 (-4.84%)8,900121,100-8,899141,7997 months
CVNM211132010 (+3.23%)140,40079,700-17,563103,5587 months
CVRE2110890140 (+18.67%)1,542,00033,9003,90137,1197 months
CHPG2118400-10 (-2.44%)175,80043,450-18,54963,9996 months
CMBB210999050 (+5.32%)297,20033,30051137,7396 months
CPNJ210949030 (+6.52%)284,200101,000-7,212120,3866 months
CVHM211466010 (+1.54%)205,50081,200-8,799100,5596 months
CVIC2108870 (0.00%)280,70096,400-3,599113,9196 months
CVNM211353040 (+8.16%)52,50079,700-15,499103,5396 months
CVRE21131,120170 (+17.89%)996,50033,900-1,09939,4796 months
CHDB22011,51090 (+6.34%)101,00030,700-29938,5499 months
CHPG220188020 (+2.33%)546,50043,450-6,21658,46610 months
CHPG220269030 (+4.55%)591,60043,450-10,43860,7889 months
CMSN22011,270-20 (-1.55%)113,500147,000-22,999195,3999 months
CSTB22012,190140 (+6.83%)633,50035,5505,66240,8389 months
CVHM22011,02020 (+2%)74,10081,200-6,478103,9989 months
CVIC22011,150 (0.00%)155,10096,400-7,579122,3799 months
CVNM2201910110 (+13.75%)33,30079,700-8,809102,8309 months
CKDH2201980-370 (-27.41%)3,40050,400-11,21869,4589 months
CNVL2201730-30 (-3.95%)14,10079,400-14,579108,5799 months
CPDR22012,510-170 (-6.34%)399,20086,800-26,533125,8839 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MSN
Underlying Issuer:Masan Group Corporation (HOSE: MSN)
CW Issuer:KIS Vietnam Securities Corporation (KIS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:7 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/13/2021
First trading date:10/15/2021
Final trading day:04/25/2022
Maturity Date:04/27/2022
Conversion Ratio:20 : 1
Conversion Ratio Adjust:19.9745 : 1
Offering Price:1,600
Exercise price:159,999
Exercise price adjust:159,795
Listed Shares:3,000,000
Outstanding Shares:3,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.