Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CMSN2108)

CW.MSN.KIS.M.CA.T.12

750

-10 (-1.32%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa780

Cao nhất860

Thấp nhất730

Cao nhất NY1,650

Thấp nhất NY540

KLGD63,000

NN mua42,600

NN bán20,000

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở147,000

Giá thực hiện159,999

Hòa vốn **174,776

S-X *-12,795

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2108: CMSN2109 HQC CMSN2110 KBC CPNJ2108
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
26/01/2022MSN: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Ardolis Investment Pte.Ltd
26/01/2022MSN: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Ardolis Investment Pte.Ltd
26/01/2022MSN: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
25/01/2022MSN: Thông báo ngày hiệu lực điều chỉnh thay đổi giới hạn sở hữu nước ngoài
24/01/2022MSN: Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
19/01/2022KIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
03/11/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment & Securities Co.Ltd
27/10/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS
13/10/2021KIS: Giấy ủy quyền thực hiện CBTT
09/08/2021KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS
15/12/2021Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP
01/07/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP
17/12/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
23/01/2017Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
04/01/2017Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,900 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.