Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CMSN2108)

CW.MSN.KIS.M.CA.T.12

750

-10 (-1.32%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa780

Cao nhất860

Thấp nhất730

Cao nhất NY1,650

Thấp nhất NY540

KLGD63,000

NN mua42,600

NN bán20,000

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở147,000

Giá thực hiện159,999

Hòa vốn **174,776

S-X *-12,795

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2108: CMSN2109 HQC CMSN2110 KBC TGG
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.