Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CMSN2108)

CW.MSN.KIS.M.CA.T.12

Ngừng giao dịch

10

-20 (-66.67%)
25/04/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,650

Thấp nhất NY10

KLGD736,700

NN mua49,460

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở116,000

Giá thực hiện159,999

Hòa vốn **133,383

S-X *-17,216

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2108: DBC HPG TGG BCG
Trending: FLC (143.705) - HPG (136.256) - DIG (120.547) - CEO (97.059) - MBB (82.142)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CMSN21112010 (+100%)6.99 : 1159,796-36,717133,334VCIMuaChâu Âu6 tháng20/05/2022
CMSN220138050 (+15.15%)20 : 1169,999-45,223148,059KISMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CMSN2202800100 (+14.29%)8.34 : 1127,552-31,052134,224ACBSMuaChâu Âu6 tháng05/10/2022
CMSN2203400-80 (-16.67%)20 : 1126,789-30,289134,789KISMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHDB220143070 (+19.44%)5 : 123,85030,999-7,14933,149HDBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CHPG220143040 (+10.26%)10 : 138,00049,666-11,66653,966HPGMuaChâu Âu10 tháng19/10/2022
CHPG2202410 (0.00%)10 : 138,00053,888-15,88857,988HPGMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CMSN220138050 (+15.15%)20 : 196,500169,999-45,223148,059MSNMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CSTB220140050 (+14.29%)5 : 120,35029,888-9,53831,888STBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVHM2201330 (0.00%)16 : 166,60087,678-21,07892,958VHMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVIC2201540-40 (-6.90%)16 : 177,600103,979-26,379112,619VICMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVNM2201380110 (+40.74%)15.74 : 169,30088,509-19,20994,489VNMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CKDH220131080 (+34.78%)8 : 141,65061,618-19,96864,098KDHMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CNVL220144020 (+4.76%)20 : 177,60093,979-16,379102,779NVLMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CPDR220175030 (+4.17%)5 : 156,600113,333-26,48485,834PDRMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CHDB220336090 (+33.33%)5 : 123,85028,888-5,03830,688HDBMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CHPG2206270-30 (-10%)10 : 138,00048,888-10,88851,588HPGMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CKDH2204350140 (+66.67%)8 : 141,65053,333-11,68356,133KDHMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CNVL220251010 (+2%)16 : 177,60079,999-2,39988,159NVLMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CPDR220237030 (+8.82%)16 : 156,60092,222-11,00871,948PDRMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CPOW220122030 (+15.79%)5 : 112,40016,666-4,26617,766POWMuaChâu Âu4 tháng13/07/2022
CPOW220239070 (+21.88%)5 : 112,40017,999-5,59919,949POWMuaChâu Âu8 tháng11/11/2022
CSTB220521010 (+5%)8 : 120,35034,567-14,21736,247STBMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVHM220534040 (+13.33%)16 : 166,60078,888-12,28884,328VHMMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVIC220264020 (+3.23%)16 : 177,60082,222-4,62292,462VICMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVJC220144040 (+10%)20 : 1127,900159,999-32,099168,799VJCMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVNM220335060 (+20.69%)20 : 169,30081,111-11,81188,111VNMMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVPB220358030 (+5.45%)16 : 131,00028,8882,11238,168VPBMuaChâu Âu4 tháng13/07/2022
CVPB220474040 (+5.71%)16 : 131,00030,88811242,728VPBMuaChâu Âu8 tháng11/11/2022
CVRE220351060 (+13.33%)4 : 127,30033,979-6,67936,019VREMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CHDB2205700110 (+18.64%)5 : 123,85027,111-3,26130,611HDBMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CHPG2209580 (0.00%)8 : 138,00045,555-7,55550,195HPGMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CHPG2210660 (0.00%)8 : 138,00047,777-9,77753,057HPGMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CKDH2206520 (0.00%)8 : 141,65052,999-11,34957,159KDHMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
CMSN2203400-80 (-16.67%)20 : 196,500126,789-30,289134,789MSNMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CNVL2204630 (0.00%)16 : 177,60085,999-8,39996,079NVLMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
CSTB2207360-150 (-29.41%)5 : 120,35028,888-8,53830,688STBMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CSTB2208480-60 (-11.11%)5 : 120,35030,111-9,76132,511STBMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVIC2204720 (0.00%)16 : 177,60083,333-5,73394,853VICMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CVIC2205760-50 (-6.17%)16 : 177,60086,666-9,06698,826VICMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVJC220262090 (+16.98%)20 : 1127,900156,789-28,889169,189VJCMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
CVNM220564050 (+8.47%)16 : 169,30079,999-10,69990,239VNMMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVRE2205440-90 (-16.98%)5 : 127,30032,222-4,92234,422VREMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CVRE2206550 (0.00%)5 : 127,30035,555-8,25538,305VREMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVRE2207550-100 (-15.38%)8 : 127,30033,333-6,03337,733VREMuaChâu Âu5 tháng18/10/2022
CPDR2203960 (0.00%)10 : 156,60065,999-9,39975,599PDRMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.