CW MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (HOSE: CMSN2105)

Trading suspension

8,320

120 (+1.46%)
01/04/2022 15:00

Open8,200

High8,430

Low8,190

Highest(Listed)9,780

Lowest(Listed)3,350

Vol367,800

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares12,000,000

Time to maturity-

Underlying price170,000

Exercise price128,000

Break Even **169,384

S-X *42,163

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (226,893) - HPG (158,896) - DIG (149,369) - CEO (149,303) - ROS (129,677)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (MSN)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMSN21044,00050 (+1.27%)143,70029,150157,799ACBS9 months
CMSN21072,020-30 (-1.46%)3,200-2,809159,896VCI6 months
CMSN2108750-10 (-1.32%)63,000-12,795174,776KIS7 months
CMSN2109390-30 (-7.14%)159,700-2,809154,483VND4.3 months
CMSN21101,550-310 (-16.67%)851,4005,181157,299HCM6 months
CMSN21111,610-490 (-23.33%)400-12,796171,050VCI6 months
CMSN22011,270-20 (-1.55%)113,500-22,999195,399KIS9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (SSI)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CACB21022,740250 (+10.04%)301,90035,45045040,4808 months
CFPT2110160 (0.00%)580,00086,000-19,000105,8004 months
CHPG211759020 (+3.51%)336,30043,450-16,55062,9508 months
CMBB21081,880280 (+17.50%)1,708,30033,3003,30033,7604 months
CMWG2112870-30 (-3.33%)148,100131,900-8,100144,3504 months
CTCB21121,30090 (+7.44%)1,122,90052,400-2,60061,5008 months
CVHM21131,62090 (+5.88%)141,80081,200-8,80098,1008 months
CVRE21121,690460 (+37.40%)937,20033,9001,90035,3804 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MSN
Underlying Issuer:Masan Group Corporation (HOSE: MSN)
CW Issuer:SSI Securities Corporation (SSI)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:5 months
Publish date:08/06/2021
Listing date:08/25/2021
First trading date:08/27/2021
Final trading day:01/04/2022
Maturity Date:01/06/2022
Conversion Ratio:5 : 1
Conversion Ratio Adjust:4.9936 : 1
Offering Price:5,000
Exercise price:128,000
Exercise price adjust:127,837
Listed Shares:12,000,000
Outstanding Shares:12,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.