CW MSN/ACBS/Call/EU/Cash/9M/09 (HOSE: CMSN2104)

Trading suspension

2,300

-200 (-8%)
04/28/2022 15:00

Open2,500

High2,950

Low2,300

Highest(Listed)6,770

Lowest(Listed)1,400

Vol478,600

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares5,000,000

Time to maturity-

Underlying price116,500

Exercise price118,000

Break Even **117,398

S-X *18,252

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CMSN2104: CSTB2203 CVHM2115 VHC CVRE2105 HPG
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (MSN)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMSN211120 (0.00%)682,400-30,017133,334VCI6 months
CMSN220147090 (+23.68%)566,800-38,523149,560KIS9 months
CMSN220284040 (+5%)85,600-24,352134,558ACBS6 months
CMSN2203530130 (+32.50%)456,700-23,589137,389KIS4 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (ACBS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CVHM2115250-30 (-10.71%)206,00066,900-27,10096,5009 months
CHPG22081,36010 (+0.74%)645,60038,200-1,80046,8006 months
CMSN220284040 (+5%)85,600103,200-24,352134,5586 months
CMWG22041,25010 (+0.81%)9,700133,500-11,500157,5006 months
CTCB220483080 (+10.67%)197,60036,050-8,95049,1506 months
CVIC22031,490540 (+56.84%)60,40078,000-8,000100,9006 months
CVNM2204950-260 (-21.49%)156,80070,300-2,70082,5006 months
CVRE2204450-110 (-19.64%)72,60027,400-5,60035,2506 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MSN
Underlying Issuer:Masan Group Corporation (HOSE: MSN)
CW Issuer:ACB Securities Ltd., Co (ACBS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:9 months
Publish date:08/04/2021
Listing date:08/20/2021
First trading date:08/24/2021
Final trading day:05/02/2022
Maturity Date:05/04/2022
Conversion Ratio:10 : 1
Conversion Ratio Adjust:8.3261 : 1
Offering Price:5,200
Exercise price:118,000
Exercise price adjust:98,248
Listed Shares:5,000,000
Outstanding Shares:5,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.