Chứng quyền MSN/ACBS/Call/EU/Cash/9M/09 (HOSE: CMSN2104)

CW MSN/ACBS/Call/EU/Cash/9M/09

Ngừng giao dịch

2,300

-200 (-8%)
28/04/2022 15:00

Mở cửa2,500

Cao nhất2,950

Thấp nhất2,300

Cao nhất NY6,770

Thấp nhất NY1,400

KLGD478,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở116,500

Giá thực hiện118,000

Hòa vốn **117,398

S-X *18,252

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2104: CMSN2203 LPB HPG CFPT2203 CSTB2203
Trending: HPG (138.422) - FLC (126.190) - DIG (109.542) - CEO (93.659) - MBB (85.454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
29/04/2022HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2104
22/04/2022CMSN2104: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
19/04/2022CMSN2104: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
14/04/2022CMSN2104: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn
12/04/2022CMSN2104: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
16/05/2022MSN: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022
16/05/2022MSN: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP
11/05/2022MSN: Báo cáo thường niên năm 2021
10/05/2022MSN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27
09/05/2022MSN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
17/05/2022ACBS: Thông báo công văn của HOSE về việc chấp thuận thay đổi địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến của ACBS
17/05/2022ACBS: Ông Chu Văn Quang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Khối Vận Hành
04/05/2022ACBS: Thông báo trước khi giao dịch của người nội bộ tại BTS
29/04/2022ACBS: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại BTS
08/04/2022ACBS: Thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để đóng cửa Chi nhánh Đồng Nai
12/04/2022Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
15/12/2021Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP
01/07/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP
17/12/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
23/01/2017Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.