Chứng quyền MSN/ACBS/Call/EU/Cash/9M/09 (HOSE: CMSN2104)

CW MSN/ACBS/Call/EU/Cash/9M/09

Ngừng giao dịch

2,300

-200 (-8%)
28/04/2022 15:00

Mở cửa2,500

Cao nhất2,950

Thấp nhất2,300

Cao nhất NY6,770

Thấp nhất NY1,400

KLGD478,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở116,500

Giá thực hiện118,000

Hòa vốn **117,398

S-X *18,252

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2104: CMSN2203 CFPT2202 CSTB2203 CMSN2111
Trending: HPG (125.433) - FLC (106.415) - DIG (103.911) - CEO (87.498) - MBB (76.666)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.