CW CMSN01MBS21CE (HOSE: CMSN2103)

8,260

510 (+6.58%)
08/02/2021 15:00

Open7,980

High8,500

Low7,700

Highest(Listed)12,450

Lowest(Listed)3,810

Vol101,100

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares2,500,000

Time to maturity10

Underlying price136,200

Exercise price88,000

Break Even **137,560

S-X *48,200

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (157,443) - MBB (127,170) - CTG (107,158) - TCB (99,491) - VNM (88,521)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
08/02/20218,260510 (+6.58%)101,100
07/30/20217,7501,000 (+14.81%)283,900
07/29/20216,750410 (+6.47%)234,800
07/28/20216,34020 (+0.32%)35,300
07/27/20216,320600 (+10.49%)407,100
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (MSN)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMSN21012,800250 (+9.80%)59,50036,201155,999KIS9 months
CMSN21022,180200 (+10.10%)146,60025,089154,711KIS9 months
CMSN21038,260510 (+6.58%)101,10048,200137,560MBS4 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (MBS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CKDH21026,670270 (+4.22%)90,30040,3009,20044,4404 months
CMWG21055,700580 (+11.33%)217,800169,90038,400177,1004.5 months
CSTB21048,190190 (+2.38%)59,00029,3006,40031,0904.5 months
CVHM2105970-80 (-7.62%)79,100108,1002,600113,2604 months
CVNM210478060 (+8.33%)61,70086,500-16,500110,8005 months
CVPB21046,190 (0.00%)59,80060,40011,40067,5704.5 months
CVRE2104130-20 (-13.33%)126,70027,500-6,80034,5604 months
CHPG21068,680170 (+2%)62,00047,25010,36749,6384.5 months
CMSN21038,260510 (+6.58%)101,100136,20048,200137,5604 months
CTCB21046,100-310 (-4.84%)37,30050,8005,00058,0004.5 months
CTCH210280-50 (-38.46%)279,00018,800-6,20025,1604 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MSN
Underlying Issuer:Masan Group Corporation (HOSE: MSN)
CW Issuer:MB Securities Joint Stock Company (MBS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:4 months
Publish date:04/13/2021
Listing date:05/04/2021
First trading date:05/06/2021
Final trading day:08/11/2021
Maturity Date:08/13/2021
Conversion Ratio:6 : 1
Offering Price:3,000
Exercise price:88,000
Listed Shares:2,500,000
Outstanding Shares:2,500,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.