Chứng quyền CMSN01MBS21CE (HOSE: CMSN2103)

CW CMSN01MBS21CE

8,260

510 (+6.58%)
02/08/2021 15:00

Mở cửa7,980

Cao nhất8,500

Thấp nhất7,700

Cao nhất NY12,450

Thấp nhất NY3,810

KLGD101,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn10

Giá CK cơ sở136,200

Giá thực hiện88,000

Hòa vốn **137,560

S-X *48,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2103: CMSN2102 CMSN2101 CMWG2105 CKDH2102 CSTB2104
Trending: HPG (157.443) - MBB (127.170) - CTG (107.158) - TCB (99.491) - VNM (88.521)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CMSN21012,800250 (+9.80%)20 : 199,99936,201155,999KISMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CMSN21022,180200 (+10.10%)20 : 1111,11125,089154,711KISMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CMSN21038,260510 (+6.58%)6 : 188,00048,200137,560MBSMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CKDH21026,670270 (+4.22%)2 : 140,30031,1009,20044,440KDHMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CMWG21055,700580 (+11.33%)8 : 1169,900131,50038,400177,100MWGMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CSTB21048,190190 (+2.38%)1 : 129,30022,9006,40031,090STBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CVHM2105970-80 (-7.62%)8 : 1108,100105,5002,600113,260VHMMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CVNM210478060 (+8.33%)10 : 186,500103,000-16,500110,800VNMMuaChâu Âu5 tháng09/09/2021
CVPB21046,190 (0.00%)3 : 160,40049,00011,40067,570VPBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CVRE2104130-20 (-13.33%)2 : 127,50034,300-6,80034,560VREMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CHPG21068,680170 (+2%)2 : 147,25050,20010,36749,638HPGMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CMSN21038,260510 (+6.58%)6 : 1136,20088,00048,200137,560MSNMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CTCB21046,100-310 (-4.84%)2 : 150,80045,8005,00058,000TCBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CTCH210280-50 (-38.46%)2 : 118,80025,000-6,20025,160TCHMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.