Chứng quyền CMSN03MBS20CE (HOSE: CMSN2013)

CW CMSN03MBS20CE

Ngừng giao dịch

1,050

-120 (-10.26%)
25/02/2021 15:00

Mở cửa1,180

Cao nhất1,200

Thấp nhất950

Cao nhất NY5,490

Thấp nhất NY450

KLGD345,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở89,600

Giá thực hiện87,000

Hòa vốn **91,158

S-X *3,630

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2013: CMSN2103 CNVL2101 CNVL2102 CMSN2101 CMSN2102
Trending: HPG (157.681) - VNM (133.869) - MBB (125.367) - ROS (123.853) - STB (107.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN21014,890360 (+7.95%)371,0005,101197,799KIS9 tháng
CMSN21024,780360 (+8.14%)335,200-6,011206,711KIS9 tháng
CMSN210310,200250 (+2.51%)334,70017,100149,200MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21018,09010 (+0.12%)178,60087,00012,500123,0405 tháng
CHPG210410,800410 (+3.95%)150,60063,40018,60077,2005 tháng
CMWG21034,900-580 (-10.58%)183,400141,70013,200177,5005 tháng
CPNJ21033,870-280 (-6.75%)84,40093,50015,45497,2114.5 tháng
CSTB21029,200700 (+8.24%)273,10027,3009,30027,2004 tháng
CVHM21032,500-300 (-10.71%)160,90098,9005,900118,0004 tháng
CVIC21023,700-200 (-5.13%)143,400121,00021,000137,0004 tháng
CVNM21032,500-80 (-3.10%)248,30087,000-17,000129,0004.5 tháng
CVPB210215,350150 (+0.99%)88,70067,20031,70066,2004 tháng
CKDH21027,000-700 (-9.09%)182,20036,0004,90045,1004 tháng
CMWG21057,350-640 (-8.01%)160,000141,70010,200190,3004.5 tháng
CSTB210413,0001,600 (+14.04%)248,80027,3004,40035,9004.5 tháng
CVHM21055,950-450 (-7.03%)133,00098,900-6,600153,1004 tháng
CVNM21044,000300 (+8.11%)293,80087,000-16,000143,0005 tháng
CVPB210412,350-950 (-7.14%)280,40067,20018,20086,0504.5 tháng
CVRE21044,820-80 (-1.63%)111,50030,000-4,30043,9404 tháng
CHPG210614,510610 (+4.39%)431,50063,40013,20079,2204.5 tháng
CMSN210310,200250 (+2.51%)334,700105,10017,100149,2004 tháng
CTCB210411,100550 (+5.21%)210,90048,3502,55068,0004.5 tháng
CTCH21024,700 (0.00%)91,80022,200-2,80034,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:28/10/2020
Ngày niêm yết:16/11/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/11/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:25/02/2021
Ngày đáo hạn:01/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9408 : 1
Giá phát hành:2,250
Giá thực hiện:87,000
Giá TH điều chỉnh:85,970
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.