Chứng quyền CMSN03MBS20CE (HOSE: CMSN2013)

CW CMSN03MBS20CE

Ngừng giao dịch

1,050

-120 (-10.26%)
25/02/2021 15:00

Mở cửa1,180

Cao nhất1,200

Thấp nhất950

Cao nhất NY5,490

Thấp nhất NY450

KLGD345,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở89,600

Giá thực hiện87,000

Hòa vốn **91,158

S-X *3,630

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (138.562) - SSI (94.819) - MBB (93.456) - ITA (75.221) - DIG (71.629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
03/12/2021MBS: Thông báo về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh
29/11/2021Thời tăng vốn của công ty chứng khoán
18/11/2021MBS: Nghị quyết HĐQT v/v phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 4 năm 2021
16/11/2021MBS: Nghị quyết của Hội đồng quản trị vụ việc giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ giữa MB và MBS
12/11/2021MBS: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu MBSkhông chuyển đổi lần 4 năm 2021
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.