Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CMSN2010)

CW.MSN.VND.M.CA.T.2020.01

Ngừng giao dịch

15,820

290 (+1.87%)
26/03/2021 15:00

Mở cửa15,530

Cao nhất16,280

Thấp nhất15,420

Cao nhất NY25,290

Thấp nhất NY10,240

KLGD8,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở85,900

Giá thực hiện55,000

Hòa vốn **85,615

S-X *31,551

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2010: CMSN2101 CMSN2102 CVNM2015 CVNM2016 KSB
Trending: ROS (151.172) - HPG (146.873) - FLC (117.388) - MBB (105.925) - STB (101.955)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN20075,020 (0.00%)50,232107,068KIS9 tháng
CMSN20095,200 (0.00%)45,101113,999KIS9 tháng
CMSN21012,650 (0.00%)7,101152,999KIS9 tháng
CMSN21022,700 (0.00%)-4,011165,111KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG202035,200 (0.00%)57,80031,80061,2009 tháng
CMWG201322,580 (0.00%)137,40042,728139,2079 tháng
CHPG21039,180 (0.00%)57,80015,80060,3606 tháng
CMBB21014,130 (0.00%)30,5004,50034,2606 tháng
CMWG21012,960 (0.00%)137,40020,400146,6006 tháng
CPNJ21012,160 (0.00%)94,00016,00099,6006 tháng
CREE21012,850 (0.00%)52,7004,70059,4006 tháng
CTCB21025,300 (0.00%)41,6005,60046,6006 tháng
CVHM21023,670 (0.00%)104,50017,500123,7006 tháng
CVNM21021,950 (0.00%)96,100-12,894128,3196 tháng
CVPB21017,100 (0.00%)49,55012,55051,2006 tháng
CVRE21022,190 (0.00%)33,9503,95038,7606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:30/09/2020
Ngày niêm yết:20/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:26/03/2021
Ngày đáo hạn:30/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.9763 : 1
Giá phát hành:4,800
Giá thực hiện:55,000
Giá TH điều chỉnh:54,349
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.