Chứng quyền CMSN02MBS20CE (HOSE: CMSN2008)

CW CMSN02MBS20CE

Ngừng giao dịch

6,100

(%)
03/12/2020 15:00

Mở cửa5,900

Cao nhất6,100

Thấp nhất5,400

Cao nhất NY10,010

Thấp nhất NY1,150

KLGD64,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở83,400

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **83,500

S-X *30,400

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2008: CHPG2002 CHPG2017 CHPG2024 CMSN2010 CMSN2011
Trending: HPG (69.647) - MBB (65.986) - TCB (52.731) - STB (51.632) - VNM (50.378)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMSN02MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN20074,660260 (+5.91%)74,50036,132103,468KIS9 tháng
CMSN20094,400400 (+10%)86,40031,001105,999KIS9 tháng
CMSN201020,000840 (+4.38%)9,70038,00095,000VND6 tháng
CMSN20119,690400 (+4.31%)65,50041,000100,450HCM6 tháng
CMSN201216,500 (0.00%)2,10028,00098,000VCI6 tháng
CMSN20133,100400 (+14.81%)264,9006,000102,500MBS4 tháng
CMSN20142,600300 (+13.04%)559,1005,122113,878KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20133,100400 (+14.81%)264,90093,0006,000102,5004 tháng
CPNJ20103,910-80 (-2.01%)90,00082,50016,50085,5503.5 tháng
CTCB201114,7001,500 (+11.36%)33,60036,85014,25037,3003.5 tháng
CVNM20152,500250 (+11.11%)146,200113,90011,842126,8294 tháng
CVPB20147,200600 (+9.09%)39,70037,25013,55038,1003.5 tháng
CFPT20173,66060 (+1.67%)192,60066,60011,80069,4404.5 tháng
CHPG20268,120-180 (-2.17%)66,90044,5008,00052,7405 tháng
CKDH20044,360430 (+10.94%)132,70034,0007,50035,2204 tháng
CMWG20173,850250 (+6.94%)93,200127,80019,800138,8004.5 tháng
CSTB20176,9001,200 (+21.05%)645,40021,1005,80022,2004.5 tháng
CVRE20155,250-40 (-0.76%)163,00036,7009,20038,0004.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:07/08/2020
Ngày niêm yết:28/08/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:01/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:03/12/2020
Ngày đáo hạn:07/12/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,530
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.