Chứng quyền CMSN02MBS20CE (HOSE: CMSN2008)

CW CMSN02MBS20CE

5,770

470 (+8.87%)
30/10/2020 15:00

Mở cửa5,770

Cao nhất5,770

Thấp nhất5,770

Cao nhất NY7,000

Thấp nhất NY1,150

KLGD100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn37

Giá CK cơ sở84,000

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **81,850

S-X *31,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2008: CMSN2011 CMSN2001 CMSN2006 CMSN2012 CMSN2009
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMSN02MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
30/10/20205,770470 (+8.87%)100
29/10/20205,300 (0.00%)1,170
28/10/20205,300-1,200 (-18.46%)126,600
27/10/20206,500-340 (-4.97%)19,790
26/10/20206,840290 (+4.43%)18,160
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN20013,330200 (+6.39%)49,95018,21182,439KIS11 tháng
CMSN20065,19080 (+1.57%)3,73028,00081,950HCM6 tháng
CMSN20072,820110 (+4.06%)21,21027,13285,068KIS9 tháng
CMSN20085,770470 (+8.87%)10031,00081,850MBS4 tháng
CMSN20092,50090 (+3.73%)38,96022,00186,999KIS9 tháng
CMSN201013,950-210 (-1.48%)26,62029,00082,900VND6 tháng
CMSN20116,270150 (+2.45%)27,27032,00083,350HCM6 tháng
CMSN20123,140 (0.00%)19,00071,280VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20085,770470 (+8.87%)10084,00031,00081,8504 tháng
CPNJ20073,200350 (+12.28%)193,62069,50016,50069,0003.5 tháng
CSTB20083,000-100 (-3.23%)18,67013,3003,10013,2003.5 tháng
CVNM20092,60050 (+1.96%)214,740108,0001,000133,0004 tháng
CVPB20091,800-50 (-2.70%)375,82023,6003,40023,8003.5 tháng
CFPT20092,160-20 (-0.92%)173,44051,5004,70053,2803.5 tháng
CHPG20193,250-90 (-2.69%)356,50030,5506,45030,6003.5 tháng
CMWG20114,600 (0.00%)20104,70017,700110,0003.5 tháng
CSTB20092,700-200 (-6.90%)125,89013,3002,40013,6003.5 tháng
CTCB20081,500-150 (-9.09%)198,56021,3501,35023,0003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:07/08/2020
Ngày niêm yết:28/08/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:01/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:03/12/2020
Ngày đáo hạn:07/12/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,530
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.