Chứng quyền CMSN04MBS19CE (HOSE: CMSN1903)

CW CMSN04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
13/03/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,000

Thấp nhất NY10

KLGD212,470

NN mua-

NN bán1,000

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở49,850

Giá thực hiện55,700

Hòa vốn **55,750

S-X *-5,850

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN1903: CMBB2001 CMSN1901 CMSN1902 CMSN2001 IDJ
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMSN04MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN190230 (0.00%)15,970-28,88978,039KIS6 tháng
CMSN20011,170-60 (-4.88%)49,780-16,78971,639KIS11 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD190110-20 (-66.67%)46,97014,950-9,97924,9576 tháng
CVNM190510-20 (-66.67%)2,25091,000-35,800126,9006 tháng
CFPT1908150-50 (-25%)113,16041,100-12,90054,4506 tháng
CREE1905100-230 (-69.70%)68,30027,300-7,30034,9006 tháng
CHDB200210-10 (-50%)104,90017,800-8,20026,0203 tháng
CMWG200250-10 (-16.67%)47,02058,900-51,100110,5006 tháng
CMWG200320 (0.00%)129,05058,900-55,600114,7003 tháng
CPNJ200110-10 (-50%)122,57046,900-36,60083,5503 tháng
CHPG2003110 (0.00%)401,40016,850-5,25022,4303 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:13/03/2020
Ngày đáo hạn:17/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,350
Giá thực hiện:55,700
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành