Chứng quyền CMSN04MBS19CE (HOSE: CMSN1903)

CW CMSN04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
13/03/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,000

Thấp nhất NY10

KLGD212,470

NN mua-

NN bán1,000

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở49,850

Giá thực hiện55,700

Hòa vốn **55,750

S-X *-5,850

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (166.311) - MBB (135.045) - TCB (119.957) - CTG (111.228) - MWG (92.238)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN21012,100-70 (-3.23%)15,90019,001141,999KIS9 tháng
CMSN21021,800-100 (-5.26%)31,2007,889147,111KIS9 tháng
CMSN21035,600-480 (-7.89%)43,30031,000121,600MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CKDH21026,10050 (+0.83%)112,60038,4007,30043,3004 tháng
CMWG21054,800-170 (-3.42%)112,900161,70030,200169,9004.5 tháng
CSTB21048,400550 (+7.01%)145,70028,7005,80031,3004.5 tháng
CVHM21051,430-90 (-5.92%)37,900107,6002,100116,9404 tháng
CVNM21041,400 (0.00%)29,70087,600-15,400117,0005 tháng
CVPB21046,600-450 (-6.38%)85,20058,5009,50068,8004.5 tháng
CVRE2104400-100 (-20%)45,60027,000-7,30035,1004 tháng
CHPG21069,260-460 (-4.73%)79,20045,8008,91750,4904.5 tháng
CMSN21035,600-480 (-7.89%)43,300119,00031,000121,6004 tháng
CTCB21046,860-60 (-0.87%)89,40049,5003,70059,5204.5 tháng
CTCH2102310-50 (-13.89%)76,50018,500-6,50025,6204 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:13/03/2020
Ngày đáo hạn:17/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,350
Giá thực hiện:55,700
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.