Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CMSN1901)

CW.MSN.KIS.M.CA.T.01

1,680

-80 (-5%)
19/09/2019 13:45

Mở cửa1,750

Cao nhất1,760

Thấp nhất1,640

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY1,410

KLGD43,290

NN mua2,340

NN bán1,992

KLCPLH1,800,000

Số ngày đến hạn56

Giá CK cơ sở80,000

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **97,288

S-X *-8,888

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN1901: CFPT1904 CVRE1901 CREE1901 CMBB1902 CFPT1902
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/09/20191,680-80 (-4.55%)43,290
18/09/20191,760100 (+6.02%)85,710
17/09/20191,66070 (+4.40%)74,260
16/09/20191,590110 (+7.43%)115,640
13/09/20191,480-80 (-5.13%)11,340
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN19011,680-80 (-4.55%)43,290-8,88897,288KIS3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG1902430-10 (-2.27%)14,20022,900-19,09944,1496 tháng
CVNM1901600-10 (-1.64%)51,020123,000-33,285162,1876 tháng
CHPG1906830-50 (-5.68%)35,93022,900-5,18829,7483 tháng
CMSN19011,680-80 (-4.55%)43,29080,000-8,88897,2883 tháng
CVIC19011,850-90 (-4.64%)61,650121,700-19,188150,1383 tháng
CVRE19011,030-60 (-5.50%)232,11034,100-6,78842,9483 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:14/08/2019
Ngày niêm yết:28/08/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/08/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:12/11/2019
Ngày đáo hạn:14/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,920
Giá thực hiện:88,888
Khối lượng Niêm yết:1,800,000
Khối lượng lưu hành:1,800,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành