Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền MBB/ACBS/Call/EU/Cash/8M/21 (HOSE: CMBB2213)

CW MBB/ACBS/Call/EU/Cash/8M/21

Ngừng giao dịch

860

300 (+53.57%)
02/06/2023 15:00

Mở cửa570

Cao nhất900

Thấp nhất570

Cao nhất NY1,400

Thấp nhất NY450

KLGD2,918,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH9,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở19,700

Giá thực hiện17,000

Hòa vốn **19,580

S-X *2,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB2213: BFC CMBB2403 CVPB2402 LGL MBB
Trending: HPG (67.595) - FPT (58.166) - MBB (58.006) - MWG (49.984) - VND (49.913)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB23122,150-40 (-1.83%)311,4003,92023,287HCM12 tháng
CMBB2314950-40 (-4.04%)744,0003,43123,287SSI10 tháng
CMBB23151,340-40 (-2.90%)503,9003,43124,813SSI15 tháng
CMBB2317750-20 (-2.60%)1,137,9003,43123,238VND9 tháng
CMBB23181,460-60 (-3.95%)28,2005,38823,326VND10 tháng
CMBB24022,340700 (+42.68%)988,900-48328,069ACBS12 tháng
CMBB24031,240-50 (-3.88%)3,00025,480HCM6 tháng
CMBB24041,410 (0.00%)-50026,320HCM9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG23162,900-100 (-3.33%)84,30064,80017,17964,88410 tháng
CSTB23341,220-20 (-1.61%)271,90029,7502,75030,66010 tháng
CVIB23062,940-30 (-1.01%)18,00021,3005,25321,59710 tháng
CHPG24021,600-80 (-4.76%)813,10028,50032332,54512 tháng
CMBB24022,340700 (+42.68%)988,90023,000-48328,06912 tháng
CMWG24012,470-150 (-5.73%)873,20064,800-68075,28212 tháng
CSTB24021,450-50 (-3.33%)723,20029,750-25034,35012 tháng
CVIB240297010 (+1.04%)110,70021,300-2,70025,94012 tháng
CVNM24011,300-30 (-2.26%)141,90066,30030076,40012 tháng
CVPB24011,540-40 (-2.53%)107,80019,000-93922,86512 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:8 tháng
Ngày phát hành:06/10/2022
Ngày niêm yết:24/10/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:02/06/2023
Ngày đáo hạn:06/06/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,550
Giá thực hiện:17,000
Khối lượng Niêm yết:9,000,000
Khối lượng lưu hành:9,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.