Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2022.2 (HOSE: CMBB2205)

CW.MBB.VND.M.CA.T.2022.2

Ngừng giao dịch

10

(%)
27/10/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,160

Thấp nhất NY10

KLGD22,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH8,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở17,500

Giá thực hiện32,000

Hòa vốn **26,683

S-X *-9,167

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (123.145) - HPG (91.175) - DIG (67.078) - CEO (66.814) - VIC (58.377)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB2305490 (0.00%)3,06719,045KIS7 tháng
CMBB23061,520130 (+9.35%)452,30045720,037ACBS12 tháng
CMBB230730 (0.00%)424,800-15018,120SSI4 tháng
CMBB230826020 (+8.33%)599,200-65019,540SSI6 tháng
CMBB230943020 (+4.88%)66,300-1,15020,720SSI9 tháng
CMBB231045040 (+9.76%)800-1,15019,900HCM6 tháng
CMBB2311940 (0.00%)-1,15020,880HCM9 tháng
CMBB23121,330190 (+16.67%)10,800-1,65022,160HCM12 tháng
CMBB2313370 (0.00%)-3,15021,740ACBS7 tháng
CMBB231459020 (+3.51%)44,400-2,15022,360SSI10 tháng
CMBB231583010 (+1.22%)23,700-2,15023,320SSI15 tháng
CMBB2316820 (0.00%)100-14926,199KIS7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23042,04050 (+2.51%)285,60091,10019,93291,3325 tháng
CFPT23052,630-160 (-5.73%)20,10091,10023,88693,2109 tháng
CHPG232047040 (+9.30%)159,10026,700-30027,9405 tháng
CHPG23211,600-20 (-1.23%)179,30026,7002,20029,3009 tháng
CHPG23221,78060 (+3.49%)107,30026,700-3,30033,56012 tháng
CPOW230740-20 (-33.33%)419,50011,300-2,20013,5805 tháng
CPOW2308290-10 (-3.33%)336,20011,300-70013,4509 tháng
CPOW2309320-30 (-8.57%)25,40011,300-3,20015,14010 tháng
CSTB231717030 (+21.43%)138,50028,150-1,85030,5105 tháng
CSTB231858020 (+3.57%)74,00028,150-3,85034,32010 tháng
CSTB2319780-50 (-6.02%)1,30028,1501,15034,0209 tháng
CVPB23051,39040 (+2.96%)164,50019,3502,19321,1329 tháng
CVPB230655030 (+5.77%)257,20019,35028720,1125 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:30/05/2022
Ngày niêm yết:15/06/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:27/10/2022
Ngày đáo hạn:31/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.6667 : 1
Giá phát hành:3,000
Giá thực hiện:32,000
Giá TH điều chỉnh:26,667
Khối lượng Niêm yết:8,000,000
Khối lượng lưu hành:8,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.