Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CMBB2106)

CW.MBB.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

20

-20 (-50%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất50

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,000

Thấp nhất NY10

KLGD1,099,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở32,100

Giá thực hiện34,000

Hòa vốn **34,080

S-X *-1,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (89.414) - NVL (87.839) - DIG (86.936) - VND (73.758) - CEO (53.111)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB221190 (0.00%)736,500-6,55027,360SSI12 tháng
CMBB22152,070150 (+7.81%)89,7002,45022,140HCM11 tháng
CMBB22142,120190 (+9.84%)465,7003,45021,240HCM9 tháng
CMBB23011,02060 (+6.25%)125,1004,15020,380BSI6 tháng
CMBB2302730 (0.00%)1,05020,860BSI6 tháng
CMBB230340070 (+21.21%)890,700-35021,600VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:24/01/2022
Ngày đáo hạn:26/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:34,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.