Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CMBB2105)

CW MBB/VCSC/M/Au/T/A2

Ngừng giao dịch

40

-30 (-42.86%)
08/02/2022 15:00

Mở cửa70

Cao nhất90

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY10

KLGD270,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở33,800

Giá thực hiện36,000

Hòa vốn **36,040

S-X *-2,200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB220710010 (+11.11%)41,900-2,34720,380KIS7 tháng
CMBB220840 (0.00%)603,400-5,30022,567VND5 tháng
CMBB220920 (0.00%)259,400-7,30024,540SSI4 tháng
CMBB22109030 (+50%)2,426,100-8,30025,680SSI7 tháng
CMBB221117020 (+13.33%)1,446,500-9,80027,680SSI12 tháng
CMBB2212450110 (+32.35%)120,500-57722,277KIS5 tháng
CMBB2213910110 (+13.75%)452,50020019,730ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT22055020 (+66.67%)71,10074,300-17,63192,2286 tháng
CMSN221090 (0.00%)14,80097,200-18,800116,7206 tháng
CPNJ220511010 (+10%)26,200109,000-19,004128,6596 tháng
CPOW220517030 (+21.43%)77,70011,300-2,60014,0706 tháng
CTCB22074020 (+100%)50,70024,600-18,40043,1206 tháng
CVPB220780 (0.00%)126,10016,100-5,88022,0866 tháng
CVRE2212540220 (+68.75%)299,30029,300-70031,0806 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:09/08/2021
Ngày niêm yết:23/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:27/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:08/02/2022
Ngày đáo hạn:10/02/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:36,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.