CW MBB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CMBB2010)

15,850

50 (+0.32%)
05/07/2021 15:00

Open15,220

High16,000

Low15,220

Highest(Listed)16,500

Lowest(Listed)3,760

Vol272,700

Foreign Buy-

Foreign Sell500

Outst. shares3,000,000

Time to maturity36

Underlying price31,600

Exercise price16,000

Break Even **31,850

S-X *15,600

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (128,506) - VNM (113,810) - ROS (101,569) - MBB (99,206) - TCB (96,074)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
05/07/202115,85050 (+0.32%)272,700
05/06/202115,800-200 (-1.25%)375,400
05/05/202116,000700 (+4.58%)348,600
05/04/202115,300460 (+3.10%)249,800
04/29/202114,840180 (+1.23%)269,400
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (MBB)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMBB201015,85050 (+0.32%)272,70015,60031,850SSI8 months
CMBB21017,000430 (+6.54%)705,5005,60040,000VND6 months
CMBB21021,420210 (+17.36%)23,900-2,86848,668KIS4 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (SSI)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CMBB201015,85050 (+0.32%)272,70031,60015,60031,8508 months
CSTB201412,300-390 (-3.07%)212,50024,00012,00024,3008 months
CFPT20167,90050 (+0.64%)230,20083,00033,00089,5008 months
CTCB201225,56060 (+0.24%)324,10047,05025,05047,5608 months
CVPB201535,310-1,190 (-3.26%)201,30061,50035,50061,3108 months
CVRE20138,290-70 (-0.84%)158,90031,0003,50035,7908 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MBB
Underlying Issuer:Military Commercial Joint Stock Bank (HOSE: MBB)
CW Issuer:SSI Securities Corporation (SSI)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:8 months
Publish date:10/12/2020
Listing date:10/27/2020
First trading date:10/29/2020
Final trading day:06/10/2021
Maturity Date:06/14/2021
Conversion Ratio:1 : 1
Offering Price:4,600
Exercise price:16,000
Listed Shares:3,000,000
Outstanding Shares:3,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.