Chứng quyền MBB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CMBB2010)

CW MBB/8M/SSI/C/EU/Cash-08

15,850

50 (+0.32%)
07/05/2021 15:00

Mở cửa15,220

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,220

Cao nhất NY16,500

Thấp nhất NY3,760

KLGD272,700

NN mua-

NN bán500

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn36

Giá CK cơ sở31,600

Giá thực hiện16,000

Hòa vốn **31,850

S-X *15,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB2010: CMBB2101 CMBB2102 CFPT2016 CTCB2012 CSTB2014
Trending: HPG (131.110) - VNM (118.084) - ROS (101.858) - MBB (100.482) - TCB (97.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
07/05/2021Tăng vốn mạnh - ngân hàng chấp nhận mạo hiểm hơn?
05/05/2021Cổ phiếu ngân hàng tháng 4: Thị giá ngược chiều thanh khoản
04/05/2021Thu từ nợ đã xử lý tăng mạnh, MB báo lãi trước thuế quý 1 gấp đôi cùng kỳ
29/04/2021MBB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng giữa MB và các công ty thành viên
29/04/2021MBB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng giữa MB và các công ty thành viên
06/05/2021SGN: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI
05/05/2021SSI Research: Lượng phát hành trái TPDN sẽ tăng mạnh trong quý 2
04/05/2021VHL: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) không còn là cổ đông lớn
04/05/2021VHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)
29/04/2021SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và kế hoạch kinh doanh 2021
06/01/2021Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000000:9237
05/10/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
18/09/2019Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
05/04/2019Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
06/07/2018Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.