Chứng quyền MBB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CMBB2010)

CW MBB/8M/SSI/C/EU/Cash-08

15,850

50 (+0.32%)
07/05/2021 15:00

Mở cửa15,220

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,220

Cao nhất NY16,500

Thấp nhất NY3,760

KLGD272,700

NN mua-

NN bán500

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn36

Giá CK cơ sở31,600

Giá thực hiện16,000

Hòa vốn **31,850

S-X *15,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB2010: CMBB2101 CMBB2102 CFPT2016 CHPG2105 CTCB2103
Trending: HPG (131.110) - VNM (118.084) - ROS (101.858) - MBB (100.482) - TCB (97.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CMBB201015,85050 (+0.32%)1 : 116,00015,60031,850SSIMuaChâu Âu8 tháng10/06/2021
CMBB21017,000430 (+6.54%)2 : 126,0005,60040,000VNDMuaChâu Âu6 tháng02/07/2021
CMBB21021,420210 (+17.36%)10 : 134,468-2,86848,668KISMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CMBB201015,85050 (+0.32%)1 : 131,60016,00015,60031,850MBBMuaChâu Âu8 tháng10/06/2021
CSTB201412,300-390 (-3.07%)1 : 124,00012,00012,00024,300STBMuaChâu Âu8 tháng10/06/2021
CFPT20167,90050 (+0.64%)5 : 183,00050,00033,00089,500FPTMuaChâu Âu8 tháng18/06/2021
CTCB201225,56060 (+0.24%)1 : 147,05022,00025,05047,560TCBMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
CVPB201535,310-1,190 (-3.26%)1 : 161,50026,00035,50061,310VPBMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
CVRE20138,290-70 (-0.84%)1 : 131,00027,5003,50035,790VREMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.