Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CMBB1906)

CW.MBB.VND.M.CA.T.2019.01

Ngừng giao dịch

510

10 (+2%)
07/01/2020 15:00

Mở cửa540

Cao nhất560

Thấp nhất460

Cao nhất NY2,390

Thấp nhất NY450

KLGD430,400

NN mua-

NN bán25

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,000

Giá thực hiện20,000

Hòa vốn **21,020

S-X *1,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB1906: CMBB2001 CMBB1905 CMBB1901 CMBB1902 CMBB1903
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2019.01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB19031,300 (0.00%)-2,00023,300SSI6 tháng
CMBB1905470 (0.00%)-3,00023,940HCM6 tháng
CMBB20011,350 (0.00%)-1,00023,700HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB19023,560 (0.00%)22,8001,80024,5606 tháng
CVNM1906690 (0.00%)108,500-6,500116,3803 tháng
CVPB190110,870 (0.00%)28,50010,50028,8703 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/10/2019
Ngày niêm yết:28/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2020
Ngày đáo hạn:09/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,100
Giá thực hiện:20,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành