Chứng quyền MBB-HSC-MET01 (HOSE: CMBB1902)

CW MBB-HSC-MET01

3,900

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY4,680

Thấp nhất NY2,620

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn54

Giá CK cơ sở22,900

Giá thực hiện21,800

Hòa vốn **25,700

S-X *1,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB1902: CMWG1903 CVNM1902 CVNM1901 CMBB1901 CREE1901
Trending: FLC (40.763) - VNM (29.388) - HPG (22.124) - MWG (18.182) - MBB (16.977)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MBB-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/10/20193,900 (0.00%)
23/10/20193,90050 (+1.30%)67,520
22/10/20193,850100 (+2.67%)177,380
21/10/20193,750-290 (-7.18%)238,120
18/10/20194,040-240 (-5.61%)189,300
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB19023,900 (0.00%)1,10025,700HCM6 tháng
CMBB19034,000 (0.00%)90026,000SSI6.5 tháng
CMBB19042,900 (0.00%)90024,900SSI3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMBB19023,900 (0.00%)22,9001,10025,7006 tháng
CMWG19036,210 (0.00%)123,20028,200126,0506 tháng
CVNM19022,870 (0.00%)132,300-1,033162,0336 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:17/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:13/12/2019
Ngày đáo hạn:17/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:3,200
Giá thực hiện:21,800
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành