Chứng quyền MBB-HSC-MET01 (HOSE: CMBB1902)

CW MBB-HSC-MET01

Ngừng giao dịch

1,450

-100 (-6.45%)
13/12/2019 15:00

Mở cửa880

Cao nhất1,550

Thấp nhất880

Cao nhất NY4,680

Thấp nhất NY880

KLGD121,820

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,800

Giá thực hiện21,800

Hòa vốn **23,250

S-X *

Trạng thái CWATM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB1902: CMBB1901 CVPB1901
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MBB-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB2002600-50 (-7.69%)129,750-75018,600SSI4 tháng
CMBB20031,560-80 (-4.88%)54,720-75019,560SSI7 tháng
CMBB2005750-20 (-2.60%)1,010-2,75020,750VCI6 tháng
CMBB20061,150-80 (-6.50%)125,33075018,800HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20061,630-110 (-6.32%)15,11047,8003,41451,3466 tháng
CHPG20093,250-140 (-4.13%)253,23027,7505,25029,0006 tháng
CMBB20061,150-80 (-6.50%)125,33017,25075018,8006 tháng
CMSN20051,100-70 (-5.98%)30,05056,900-3,10065,5006 tháng
CMWG2008880-60 (-6.38%)185,76082,900-2,10093,8006 tháng
CPNJ2005740-40 (-5.13%)94,34059,900-10067,4006 tháng
CREE200390020 (+2.27%)7,39032,0002,00034,5006 tháng
CTCB20061,860-120 (-6.06%)27,84020,4502,45021,7206 tháng
CVHM20031,510-100 (-6.21%)66,58079,4009,40085,1006 tháng
CVJC20021,010-90 (-8.18%)19,310108,000-8,000126,1006 tháng
CVNM20052,090-40 (-1.88%)34,190115,30013,633122,2966 tháng
CVPB20071,370-100 (-6.80%)214,97022,65015025,2406 tháng
CVRE20061,430-90 (-5.92%)91,54027,0504,05028,7206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:17/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:13/12/2019
Ngày đáo hạn:17/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:3,200
Giá thực hiện:21,800
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành