Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền CKDH01MBS22CE (HOSE: CKDH2208)

CW CKDH01MBS22CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
05/12/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY10

KLGD29,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở31,100

Giá thực hiện35,891

Hòa vốn **35,936

S-X *-4,791

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (107.487) - HPG (89.112) - DIG (61.311) - CEO (57.773) - HAG (52.178)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:07/06/2022
Ngày niêm yết:06/07/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:05/12/2022
Ngày đáo hạn:07/12/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4.54 : 1
Giá phát hành:2,400
Giá thực hiện:35,891
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.