Chứng quyền CKDH03MBS21CE (HOSE: CKDH2202)

CW CKDH03MBS21CE

Ngừng giao dịch

20

(%)
22/06/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,100

Thấp nhất NY10

KLGD123,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở38,500

Giá thực hiện52,000

Hòa vốn **52,080

S-X *-13,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2202: CVNM2202 FDG CMBB2004 CMBB2010 CKDH2002
Trending: HPG (155.735) - DIG (116.283) - FLC (73.457) - BSR (71.135) - POW (70.944)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
22/06/202220 (0.00%)123,600
21/06/202220 (0.00%)135,700
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH220180 (0.00%)482,300-22,56862,258KIS9 tháng
CKDH22038010 (+14.29%)376,300-17,95057,160VND4.5 tháng
CKDH220480 (0.00%)116,800-14,28353,973KIS5 tháng
CKDH220512020 (+20%)6,300-18,95058,360VCI6 tháng
CKDH2206150 (0.00%)81,900-13,94954,199KIS5 tháng
CKDH220758050 (+9.43%)1,700-10,95052,320HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB22031,08080 (+8%)27,90023,950-2,47129,0156 tháng
CHPG221133030 (+10%)361,40022,900-10,76234,6616 tháng
CPOW220382070 (+9.33%)990,80013,850-1,85017,3404.5 tháng
CSTB220945010 (+2.27%)121,80021,500-10,50033,3506 tháng
CTCB2205550-60 (-9.84%)40035,550-10,95049,2506 tháng
CVHM220783010 (+1.22%)30,40063,500-7,42977,3816 tháng
CVIC2206550-10 (-1.79%)6,90073,800-8,70088,0005 tháng
CVNM2206790-50 (-5.95%)5,80071,100-8,90087,1106 tháng
CVPB220541010 (+2.50%)42,70028,900-8,60039,1405 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:09/02/2022
Ngày niêm yết:25/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:01/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/06/2022
Ngày đáo hạn:24/06/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,080
Giá thực hiện:52,000
Khối lượng Niêm yết:3,500,000
Khối lượng lưu hành:3,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.