Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06 (HOSE: CKDH2107)

CW.KDH.KIS.M.CA.T.06

Ngừng giao dịch

470

-180 (-27.69%)
25/04/2022 15:00

Mở cửa410

Cao nhất650

Thấp nhất410

Cao nhất NY2,050

Thấp nhất NY410

KLGD675,300

NN mua66,040

NN bán410

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở46,000

Giá thực hiện43,888

Hòa vốn **47,648

S-X *2,112

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2107: CPOW2201
Trending: HPG (155.010) - DIG (102.600) - FLC (92.802) - CEO (86.558) - MBB (65.257)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
18/04/2022KIS: Thông báo quyết định của VNX về việc chấp thuận Thành viên GD đối với KIS
06/04/2022Thị phần môi giới cổ phiếu HOSE quý 1/2022: TCBS vượt HSC góp mặt trong top 4 
08/03/2022KIS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
08/03/2022KIS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14
21/02/2022KIS: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty
11/06/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
19/08/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
19/08/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
11/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
11/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.