Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06 (HOSE: CKDH2107)

CW.KDH.KIS.M.CA.T.06

1,400

130 (+10.24%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa1,240

Cao nhất1,500

Thấp nhất1,200

Cao nhất NY2,050

Thấp nhất NY880

KLGD193,600

NN mua59,100

NN bán29,300

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở50,400

Giá thực hiện43,888

Hòa vốn **55,088

S-X *6,512

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2107: CKDH2106 CKDH2201 KDH CMSN2109 CMBB2108
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.41%

+/- Qua 1 tháng-2.78%

+/- Niêm yết+2.94%

Cao nhất (26/01/2022)*1,400

Thấp nhất (15/10/2021)*1,150

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)173,900

KLGD/Ngày (1 tháng)357,727

KLGD nhiều nhất (26/01/2022)*193,600

KLGD ít nhất (15/10/2021)*150,300

KLBQ (Niêm yết)171,950

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.